Workshop Eenvoudig Evangeliseren


Evangeliseren met de principes van 'The Way of the Master'
Voor groepen van 2 tot 20 personen


EVANGELISATIE? OK ! MAAR HOE?
Met die vraag zitten veel christenen. Gelukkig is er een antwoord op.
De training van “Eenvoudig Evangeliseren” geeft iedereen die evangelisatie serieus neemt, een geweldig middel in handen. Nog langer praten over evangelisatie? Daar is geen tijd voor. We moeten alle tijd die er nog is gebruiken om onze medemensen het Evangelie te vertellen en hen op te roepen tot inkeer te komen.
“Eenvoudig Evangeliseren” gebruikt eerst duidelijk de Wet van God om het probleem van elke mens duidelijk te maken. Pas daarna vertellen we Gods Oplossing voor dat probleem in de Here Jezus.
We gebruiken een klein creditkaartmapje met 16 eenvoudige plaatjes om het Evangelie te vertellen. En dat werkt! Want met wie je ook spreekt en hoe oud die persoon ook is, iedereen is altijd benieuwd naar het volgende plaatje!
De boeiende en uiterst praktische Workshop duurt 2 uurtjes. Daarna is er altijd de gelegenheid om het op straat eens uit te proberen onder leiding van iemand die er al meer ervaring mee heeft. In twee jaar tijd hebben nu bijna 1000 mensen de training gevolgd en zijn velen er mee aan de slag gegaan.
We komen de training graag geven. In de gemeente, een jeugdgroep, een zendingsorganisatie. De kosten willen we beperken tot de reiskosten.

Voor alle info:
Alex van Nes
“Eenvoudig Evangeliseren”
Genk, Belgie
Tel. 0032 89 612364
alexvannes@gmail.com
Onze blog: www.trainingevangelisatie.wordpress.com

Hieronder nog enkele gedachten vanuit het workshopmateriaal:

Moderne evangelisatie en haar valkuilen
De wereld verandert. Elke dag. Daarom moet de manier waarop we evangeliseren ook veranderen. Als we het Bijbelse Evangelie brengen, dan hoeft daar niets aan veranderd te worden, maar misschien wel aan de manier waarop. De inhoud blijft, de verpakking moet worden aangepast. De westerse mens heeft het steeds drukker (of denkt dat hij het drukker heeft). Tijd is dus een schaars middel. Twintig jaar geleden kwamen ongelovigen nog naar een serie van tien avonden over de Bijbel en het Evangelie. Dat ligt vandaag wat moeilijker.
Ook christenen worden meegesleurd in de maalstroom van het dagelijks leven. Ook al is dat voor een deel onontkoombaar, toch blijven we er zelf verantwoordelijk voor hoe we onze kostbare tijd indelen en waarvoor we die willen gebruiken.
Een tweede probleem is dat onze westerse wereld bijna volledig vervreemd is van de dingen van God. Zonde, eeuwigheid, oordeel en het Bijbelse Evangelie zijn zaken die bijna alleen nog binnen de kerkmuren worden besproken. Dat mag niet zo blijven. Ook al houdt de wereld zich niet meer met deze dingen bezig, de opdracht om hen de dingen van God te vertellen, blijft onverminderd bestaan. Want van wie zouden zij het anders moeten horen? Hoe kunnen zij geloven zonder prediker?
De veranderende wereld heeft echter nog een probleem opgeleverd. De christelijke (lees: Bijbelgetrouwe) gemeente die nog wel beseft waar het allemaal over gaat, heeft zich, onder de druk van die veranderingen helaas teveel aangepast “om er toch enkele te winnen”. Bij evangelisatie denken we dan vooral aan begrippen als: vriendschap, laagdrempeligheid, lange termijn werk, gezelligheid en vrijblijvendheid.
Daardoor heeft de doeltreffendheid van evangelisatie behoorlijk ingeboet. Regelmatig ontmoet ik mensen die na een uitgebreide cursus christelijk geloof nog weinig of geen weet hebben van de kern van het Evangelie. Zij hebben vrienden gemaakt, een goede tijd gehad, allerlei dingen bijgeleerd en komen vaak zelfs naar zondagse samenkomsten. Geleerd, maar onbekeerd. Zijn we te bang geworden om de hele waarheid op tafel te leggen? Schrikken we terug om mensen hun zonden en het rechtvaardige oordeel aan te zeggen? Maken we ons meer zorgen over hoe zij over ons denken dan waar zij uiteindelijk de eeuwigheid zullen doorbrengen? De boodschap van het kruis en van bekering is vaak vervangen door een reclameboodschap van een aangenaam leven, gezondheid, rijkdom en zelfontplooiing. Dat is niet de boodschap van het Evangelie. Paulus’ leven zag er helemaal niet zo uit. Hij kon een lijst opstellen van vele onaangename zaken, problemen, vernedering, verlies van vrienden, armoede e.d. die zijn leven, sinds dat hij Jezus had leren kennen, kenmerkten. Zijn besluit om “niets anders dan Jezus, en die gekruisigd” te prediken en mensen daadwerkelijk op te roepen zich te bekeren, heeft hem uiteindelijk zijn eigen leven gekost. Een leven dat echter een veel grotere vrucht heeft opgebracht dan de prediking van een vriendelijk en menselijk Evangelie dat we vandaag overal kunnen beluisteren.
Het is daarom de hoogste tijd dat we terugkeren naar een Bijbelse Evangelieprediking. Want uiteindelijk heeft de ongelovigen daar eindeloos veel meer baat bij. Een dokter die de ziekte minimaliseert of verzwijgt, is strafbaar, maar een arts die de waarheid eerlijk en met bewogenheid durft te noemen, is uiteindelijk degene die de weg naar de echte genezing wijst. Een tandarts die alleen maar een verdoving geeft en wegens het ongemak maar niet aan de wortelbehandeling begint, verliest uiteindelijk toch zijn klanten. 

De praktijk
Een belangrijke regel in deze Bijbelse vorm van evangelisatie is dat men zich niet laat verleiden tot allerlei intellectuele discussies. Daarmee winnen we geen mensen (vaak alleen de discussie). De regel is om zoveel mogelijk het verstand te omzeilen en het geweten van de luisteraar aan te spreken. Het geweten is het terrein waar de Heilige Geest mensen overtuigt. Het geweten van de mens is weliswaar verwrongen en daarom niet meer zuiver. Maar toch resoneert de Wet van God nog met dat geweten. Met andere woorden: mensen weten uit zichzelf al dat liegen, stelen en overspel verkeerde zaken zijn. De confrontatie met de zuivere Wet van God zal dat geweten weer wakker maken, zodat die mens weer overtuigd wordt van zonde. En dat is nodig, want overtuiging van zonde is nu precies wat ontbreekt in onze westerse wereld. En juist daarom komen er zo weinig mensen tot bekering en wedergeboorte. 

Plaatjes
Hoe werkt dit nu in de praktijk? Hoe houden we vaak onbekende mensen de wet van God voor zodat zij de noodzaak van bekering inzien? We doen dat het beste door hen een eenvoudige presentatie van de wet en het Evangelie voor te houden. En in onze beeldcultuur zijn plaatjes daarvoor een doeltreffend middel. Tijdens de twee uur durende workshop “Bijbelse Evangelisatie” behandel ik een 12-tal plaatjes, die feitelijk functioneren als een kort stripverhaal. Voordeel van deze methode is dat het zowel de evangelist als de luisteraar helpt. Het houdt de aandacht en de volgorde vast en maakt bovendien zichtbaar wat er wordt gezegd. In slechts enkele minuten kunnen we zo het Evangelie duidelijk presenteren. Op die manier kunnen er vele zaadjes in harten worden geplant. Dat die zaadjes gaan ontkiemen en groeien is Gods werk. De presentatie is zo eenvoudig dat men na enkele keren oefenen het al gemakkelijk uit het hoofd kan presenteren. De aanleiding voor evangeliserende gesprekken zal voortdurend verschillen, de presentatie zelf echter niet. Eenvoud en duidelijkheid zijn de sleutelwoorden.
Om het Evangelie op deze manier op straat te leren brengen, is ‘t het beste om een of enkele keren mee te gaan met iemand die hier al genoeg ervaring in heeft opgedaan. En omdat het zo belangrijk is om evangelisatie in de praktijk te zien gebeuren onder leiding van een ervaren broeder of zuster, willen wij u uitdagen om aan de workshop “Bijbelse Evangelisatie” mee te gaan doen.

In twee uur nemen we dan nogmaals de theorie door en oefenen we in het presenteren van het Evangelie.

Kosten: 
De workshop is kostenloos. Indien iemand het mapje met de plaatjes
zelf wil aanschaffen kost dat maximaal 10 euro. (prijs is wat afhankelijk van onze
inkoopmogelijkheden).
Verder zou het fijn zijn als de reiskosten zouden kunnen worden vergoed.

Contactadres voor workshops (ook in Nederland):
Alex van Nes
Eendenpoel 40
B-3600 Genk, België
Tel. 0032 89 612364
Email: alexvannes@gmail.com


Activiteitenkalender

Webshop

De Godvrezende vrouw
Het verhaal van Augustinus
Nieuwe wijn in nieuwe zakken
Basislessen Geestelijke Groei

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.