Video & MP3 - Jacques Brunt

Onderstaande MP3-bestanden zijn opgenomen tijdens de maandelijkse Geestelijke Groei Avonden in Alblasserdam of tijdens samenkomsten elders in het land. Gods rijke zegen tijdens het luisteren toegebeden!

De eenvoud van het geloof!
Jacques Brunt
Romeinen 1 & 2 - Niemand is te verontschuldigen
Jacques Brunt
Romeinen 1 - Het Evangelie
Jacques Brunt
Romeinen 10 - De naam van de Heere aanroepen
Jacques Brunt
Romeinen 11 - De Heere heeft Israel niet verstoten
Jacques Brunt
Romeinen 12 - A - Toewijding aan God
Jacques Brunt
Romeinen 12 - B - Liefde is het kenmerk
Jacques Brunt
Romeinen 13 - Onderwerping aan het gezag
Jacques Brunt
Romeinen 14 - Verdraagzaamheid in de chr. gemeente
Jacques Brunt
Romeinen 15 - A - Wees overvloedig in de hoop
Jacques Brunt
Romeinen 15 - B - Samen strijden in gebed
Jacques Brunt
Romeinen 16 - De genade zij met u
Jacques Brunt
Romeinen 2 - De besnijdenis van het hart telt
Jacques Brunt
Romeinen 3 - Door het geloof alleen rechtvaardig
Jacques Brunt
Romeinen 4 - Door het geloof rechtvaardig
Jacques Brunt
Romeinen 5 - De eerste en de tweede Adam
Jacques Brunt
Romeinen 6 - Een plant geworden met Jezus
Jacques Brunt
Romeinen 7a - De wet en de christen
Jacques Brunt
Romeinen 7b - Er woedt een inwendige strijd
Jacques Brunt
Romeinen 8a - Leven door de Geest
Jacques Brunt
Romeinen 8b - Het leven door de Geest
Jacques Brunt
Romeinen 8c - Niets kan ons scheiden
Jacques Brunt
Romeinen 9 - Jood en heiden
Jacques Brunt
Video: De boer en zijn aap
Jacques Brunt
Video: Genade zo oneindig groot!
Jacques Brunt
Video: Neem de wereld....geef mij Jezus!
Jacques Brunt
Video: Toewijding
Jacques Brunt
Video: Volkomen overgave!
Jacques Brunt
Video: Zoals de Vader Mij zond, zend Ik ook u
Jacques Brunt
Alle roem is uitgesloten
Br. Jacques Brunt
De noodzaak van gebed
Br. Jacques Brunt
De verleidingen van Jozef
Br. Jacques Brunt
Drieluik: De Koning
Br. Jacques Brunt
Drieluik: Het Kruis
Br. Jacques Brunt
Drieluik: Het Lam
Br. Jacques Brunt
Geloof, hoop en liefde
Br. Jacques Brunt
God verlangt een woonplaats!
Br. Jacques Brunt
Het einde aller dingen is nabij
Br. Jacques Brunt
Het huisgezin van God
Br. Jacques Brunt
Hoe God een opwekking werkt
Br. Jacques Brunt
Hoe leer ik Gods wil kennen?
Br. Jacques Brunt
Jezus: onze 1e Levensbehoefte
Br. Jacques Brunt
Met Christus gekruisigd
Br. Jacques Brunt
Met Christus gezet in de hemel
Br. Jacques Brunt
Met Christus opgestaan
Br. Jacques Brunt
Overgave aan God en mensen
Br. Jacques Brunt
Vervulling met de Heilige Geest
Br. Jacques Brunt
Wachten op de Heere
Br. Jacques Brunt
Wat is heiligmaking?
Br. Jacques Brunt
Worden zoals Jezus
Br. Jacques Brunt
Zelfbeeld en identiteit
Br. Jacques Brunt
Genade
Jacques Brunt

Activiteitenkalender

Webshop

Hoe kan ik eeuwig leven?
Nieuwe wijn in nieuwe zakken
Groeien in eenheid
Karaktervorming vanuit Gods perspectief (Jongerenconferentie - 4 dvd's)

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.