Conferentie

Een vrouw naar Gods hart
Aad van de Sande
Geestelijk of vleselijk christen?
Aad van de Sande
God dienen is ware vrijheid
Aad van de Sande
Hoe ga ik om met teleurstellingen in mijn leven?
Aad van de Sande
Jezus navolgen... Ik hou het niet vol!
Aad van de Sande
Laat me vast; hou me los!
Aad van de Sande
Moedeloosheid
Aad van de Sande
Vergeving
Aad van de Sande
Vergeving, een geloofsvoorwaarde voor vrijheid
Aad van de Sande
Vrij zijn en vrij blijven
Aad van de Sande
Vrijheid is leven uit genade!
Aad van de Sande
Wat is nodig om in de vrijheid te staan
Aad van de Sande
Wat is vrijheid en waarvan maakt Hij vrij?
Aad van de Sande
Wie is het die roept en vrijmaakt?
Aad van de Sande
1. Lessen vanuit tijden van opwekking
Albu van Eeden
2. De gevaren van misleiding
Albu van Eeden
3. Het lichaam van Christus in herleving
Albu van Eeden
4. De gevolgen van de realiteit van herleving
Albu van Eeden
Brandende harten voor de Heere
Albu van Eeden
Godsvrucht of farizeisme?
Albu van Eeden
Een vrouw die zoekt naar vervulling
Aletta de Pater
Al de sleutels overgeven...
Arjan Baan
De christelijke vrijheid
Arjan Baan
Geheimen van het leven uit de Wijnstok
Arjan Baan
Het kruis van Christus
Arjan Baan
Niet knecht, maar kind!
Arjan Baan
Satan gaat rond als een briesende leeuw
Arjan Baan
Ahah! Het grote verschil tussen jongens en meisjes
Br. Dick Baarsen
Alles of niks
Br. Dick Baarsen
God draagt Zijn kinderen door het leven
Charles Leiter
Rechtvaardiging - het hart van het Evangelie
Charles Leiter
Satan: de tegenstander van een christen
Charles Leiter
Blijf bij de Levensbron!
Conrad Mbewe
Dienend leiderschap
Conrad Mbewe
Gebrek aan bewogenheid
Conrad Mbewe
Geloofsbeproeving
Conrad Mbewe
God dienen in geest en waarheid
Conrad Mbewe
Het Levende Woord van God
Conrad Mbewe
Oproep tot radicale navolging
Conrad Mbewe
Smaakt en ziet dat de Heere goed is!
Conrad Mbewe
Terug naar leerstellige prediking
Conrad Mbewe
Wereldgelijkvormigheid
Conrad Mbewe
Pornografie-verslaving
Dr. Albu van Eeden
PowerPoint over gevolgen van Pornografieverslaving
Dr. Albu van Eeden
Het genezen karakter
Dr. Henk van den Belt
Het toegewijde karakter
Dr. Henk van den Belt
Het verdorven karakter
Dr. Henk van den Belt
Geroepen voor een taak in Gods koninkrijk
Dr. Henry Blackaby
God verlangt een intieme liefdesrelatie
Dr. Henry Blackaby
Ontzag voor God (+getuigenissen)
Dr. Henry Blackaby
De volheid van de Geest van Pinksteren
Dr. Willie McLoud
The point of no return
Dr. Willie McLoud
Godvruchtig leven in onze gezinnen
Ds. A. Bloemendal
Algehele afhankelijkheid van de Wijnstok
Ds. Andre Bester
Een echtgenoot naar Gods hart
Ds. Andre Bester
Gods voorziening in elke behoefte
Ds. Andre Bester
Wees een licht in deze donkere wereld
Ds. Andre Bester
Gods lijden in de diepte
Ds. C. van den Berg
De vervulling met de Heilige Geest
Ds. M. Ezinga
Het effect van overvloeiende bekers
Ds. M. Ezinga
Het gezin: de plaats voor christelijke karaktervorming
Ds. M. Ezinga
Het is de Geest die de lege beker vult
Ds. M. Ezinga
Het werk van de Geest in de wedergeboorte
Ds. M. Ezinga
Karaktervorming vanuit onze identiteit in Christus
Ds. M. Ezinga
Maak mij een beeld van U
Ds. M. Ezinga
Geloofsopvoeding van kinderen
Ds. Marius Storm
Hoe leg ik Evangelie uit aan een kind?
Ds. Marius Storm
Laat de kinderen tot Mij komen!
Ds. Marius Storm
Ga er op uit in de geest en de kracht van Elia!
Eddie Bakker
Geestelijke strijd met het oude vlees
Eddie Bakker
Hemelvaart
Eddie Bakker
Hink jij nog op twee gedachten?
Eddie Bakker
Hoe kom ik vrij van moedeloosheid?
Eddie Bakker
Jezus volgen: radicaal en helemaal
Eddie Bakker
De vrouw in de gemeente
Elzeline Hite
De vrouw in het bijbelse huwelijk
Elzeline Hite
Behoor jij al tot het huisgezin van God?
Etienne Maritz
Beleef God in je gebedsleven (deel 1)
Etienne Maritz
Beleef God in je gebedsleven (deel 2)
Etienne Maritz
Blokkades voor stromen van levend water
Etienne Maritz
De gevaren van de charismatische beweging
Etienne Maritz
De heerlijkheid van de hemel
Etienne Maritz
De hel is verschrikkelijk (deel 1)
Etienne Maritz
De hel is verschrikkelijk (deel 2)
Etienne Maritz
De man in het licht van de Bijbel
Etienne Maritz
De strijd en de overwinning in Christus
Etienne Maritz
De vrouw in het licht van de Bijbel
Etienne Maritz
Door de Geest vervuld leven!
Etienne Maritz
Een stabiel gezin bouwen
Etienne Maritz
Geestelijke groei: van kind naar volwassene
Etienne Maritz
Gevaren op weg naar geestelijke volwassenheid
Etienne Maritz
Gods visie op het huwelijk
Etienne Maritz
Heb je de Heilige Geest ontvangen?
Etienne Maritz
Heb jij je al volledig aan de Heere overgegeven?
Etienne Maritz
Herleving in Nederland
Etienne Maritz
Het Geestvervulde leven (+getuigenis)
Etienne Maritz
Het gevaar van introspectie
Etienne Maritz
Hoe de Geest Christus in het volle licht plaatst
Etienne Maritz
Hoe ontvang ik heilszekerheid?
Etienne Maritz
Hoe te volharden?
Etienne Maritz
Maak Jezus tot jouw Levensbron!
Etienne Maritz
Meer dan overwinnaars! Waarover en hoe?
Etienne Maritz
Misleiding door boze geesten
Etienne Maritz
Niet knecht, maar kind (de zegen van nieuwe verbond)
Etienne Maritz
Richtlijnen en adviezen voor bevrijdingspastoraat
Etienne Maritz
Wat zegt de Bijbel over engelen en demonen?
Etienne Maritz
Het aanroepen van een heilige Vader
Ev. M.C. Schreur
Geestelijke achteruitgang
Evang. Arjan Baan
Gods wil voor mijn leven ontdekken
Fr. Carr & Blackaby
Bijbel- en woordstudie over gebed
Fr. Carr & Du Toit
Gebed en herleving in Nederland
Fr. Carr & Du Toit
De kloof tussen goddeloosheid en godvruchtigheid overbruggen (Francois Carr)
Francois Carr
Gebed in de binnenkamer
Francois Carr
Heart Cry conferentie 2007
Francois Carr
Leef je in de woestijn of in Kanaan?
Francois Carr
Leven voor Gods aangezicht
Francois Carr
Salomo's verhouding met de Heere (deel 1)
Francois Carr
Salomo's verhouding met de Heere (deel 2)
Francois Carr
Wees alert! Ga voorwaarts!
Francois Carr
Wie heeft herleving nodig?
Francois Carr
Zoek Hem elke dag!
Francois Carr
Gebed als een 'last des Heeren' beleven
Gerhard du Toit
Toerusting voor werkers in de wijngaard (deel 1)
Gerhard du Toit
Toerusting voor werkers in de wijngaard (deel 2)
Gerhard du Toit
Waarom is gebed hét antwoord?
Gerhard du Toit
Wat is de kracht van het gebed?
Gerhard du Toit
Ben je bereid om te sterven als christen?
Habila - Nigeria
Vrouwensamenkomst zomer 2011
Heart Cry conferentie
100% Gods genade! 100% Onze verantwoordelijkheid!
Henk Binnendijk
Als jongere God dienen en gehoorzamen
Henk Binnendijk
Blijf vooral in Zijn liefde
Henk Binnendijk
De Heilige Geest
Henk Binnendijk
Deel 1: De fundamentele keuze v.e. echtgenoot
Henk Binnendijk
Deel 2: Bijbelse waarschuwingen rondom relatievorming
Henk Binnendijk
Deel 3: Bemoedigingen rondom relatievorming
Henk Binnendijk
Een vrouw naar Gods hart
Henk Binnendijk
Elia & Elisa: Nabij leven met de Heere - deel 1
Henk Binnendijk
Elia & Elisa: Nabij leven met de Heere - deel 2
Henk Binnendijk
Help! Er zijn geen vromen meer!
Henk Binnendijk
Het denken van God in strijd met ons denken
Henk Binnendijk
Het dienen van God
Henk Binnendijk
Het kruis: einde of begin?
Henk Binnendijk
Het leven van Jakob - deel 1
Henk Binnendijk
Het leven van Jakob - deel 2
Henk Binnendijk
Het zijn bij God
Henk Binnendijk
Hoe word je een kind van God?
Henk Binnendijk
Terug naar de woestijn?!
Henk Binnendijk
Vertrouwelijke omgang met God
Henk Binnendijk
Volkomen overgave aan God
Henk Binnendijk
Radicale gehoorzaamheid wordt zichtbaar
Jack Nugter
Volg MIJ!
Jack Nugter
Volkomen overgave!
Jacques Brunt
De les van de arduinsteen
Jef de Vriese
Onze identiteit in Christus
Jef de Vriese
Als de Heilige Geest ons bezoekt
Johan Botha
Berouw en bekering (de grote ommekeer!)
Johan Botha
Brandende harten
Johan Botha
Een schoon geweten (vergeef elkaar!)
Johan Botha
Een vat in de hand van de Pottenbakker
Johan Botha
Het Vaderhart van God
Johan Botha
Hoe diep verlang je te gaan in het water?
Johan Botha
Is het hemel of hel in jouw huis?
Johan Botha
Jouw houding tegenover de Heilige Geest!
Johan Botha
Strijd met reuzen in je leven
Johan Botha
Struikelblok voor een intiem leven met God
Johan Botha
Reinig de tempel van je leven!
John Mc Gregor
De rijke jongeling
Justin Peters
De oogst is nu!
K.P. Yohannan
Ga jij?!
K.P. Yohannan
Jezus zien!
K.P. Yohannan
Leef in het licht van de eeuwigheid!
K.P. Yohannan
Volg Mijn voetstappen!
K.P. Yohannan
Let op de hemelse Hogepriester!
Leander Janse
Gods liefde voor jou!
M.M. van Campen
Het brandoffer
M.M. van Campen
Het vredeoffer
M.M. van Campen
Het zondoffer
M.M. van Campen
Jezus liefde voor de jeugd
M.M. van Campen
Vijf kenmerken van liefde
M.M. van Campen
Vijf soorten van liefde voor God
M.M. van Campen
God liefhebben in de teleurstellingen van het dagelijks leven
Margy Tripp
God is op een hele bijzondere manier aan het werk
Marten Visser
't Verschil tussen vergeving en verzoening
Miel de Rechter
Relatievorming (1)
Miel de Rechter
Relatievorming (2)
Miel de Rechter
Alleen Gods liefde vervult
Niek-Jan van Egdom
Kies heden wie je dienen zult!
Peter Baan
Welke (leugen)bril heb jij op?
Peter Baan
Breken om te vormen!
Philip Nunn
De Heilige Geest in het OT
Philip Nunn
De invloed van Daniel op zijn omgeving
Philip Nunn
Tips voor de werker in Gods wijngaard
Philip Nunn
Volgeling en gehoorzaamheid
Philip Nunn
Gedreven door Liefde
Rasak Avakthi
Terugkeren naar God (+ getuigenissen)
Richard Blackaby
Gods goedheid
Serie: Wie is God?
Gods grootheid
Serie: Wie is God?
Gods heerlijkheid
Serie: Wie is God?
Gods heiligheid
Serie: Wie is God?
Gods rechtvaardigheid
Serie: Wie is God?
Gods soevereiniteit (in het lijden)
Serie: Wie is God?
Bekeer je!
Steve Gallagher
De gezindheid van Christus
Steve Gallagher
De mindset van een rechtvaardige
Steve Gallagher
Door de smalle poort gaan
Steve Gallagher
Grote afval in het laatste der dagen
Steve Gallagher
Het Evangelie niet alleen consumeren
Steve Gallagher
Leef je voor jezelf of voor de ander?
Steve Gallagher
Liefde tot de waarheid en gezonde leer
Steve Gallagher
Omgaan met seksuele begeerten
Steve Gallagher
Profeten gezocht m/v
Steve Gallagher
Tijdgeest of Heilige Geest?
Steve Gallagher
Toewijding, seksualteit en reinheid
Steve Gallagher
Bewaar je hart | Het gezin als leercentrum
Tedd Tripp
Bewaar je hart | Vreugdevol leven onder gezag
Tedd Tripp
De zorgvuldigheden van het alledaagse leven
Vrouwensamenkomst
Het speelgoed van satan in de eindtijd
Wim Hoogendijk
1/7 Vrij van zonden
Zac Poonen
2/7 Vrij van onzekerheid
Zac Poonen
3/7 Vrij van wetticisme
Zac Poonen
4/7 Vrij van trots
Zac Poonen
5/7 Een preek voor jongeren
Zac Poonen
6/7 Vrij van ziekte?!
Zac Poonen
7/7 Vrij van de liefde voor geld
Zac Poonen
De les van van muizenval
Zac Poonen
Vrouwensamenkomst
Zomerconferentie 2011

Activiteitenkalender

Webshop

Laten we bidden!
Onweerstaanbaar voor God
De roepstem van het Evangelie & de ware bekering
Leven in het licht van de eeuwigheid

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.