Bijbelschool Gopsel Mission (4 mnd)

In Nederland leven vele miljoenen mensen die geen levende relatie met de Heere Jezus Christus hebben. Het Evangelie is het antwoord! Wie brengt hun het goede nieuws?

Volgelingen van Jezus gezocht!

Kijk voor alle nodige informatie op: https://gospelmission.nl/.

Bijbelschool Gospel Mission wil (jonge) christenen begeleiden in discipelschap met als doel te bouwen aan een gezond geestelijk fundament. Het is ons verlangen om discipelen betrokken te maken op de gemeente en de Grote Opdracht.

We leren onze studenten hoe ze God in afhankelijkheid kunnen dienen en van Jezus kunnen getuigen in het dagelijkse leven! God zoekt mensen die zichzelf – in de weg van gebrokenheid en levensheiliging – ter beschikking stellen voor deze grote Missie.

''Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus''  2 Petrus 3:18a

''Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen''  Mattheüs 28:19

 

281