Informatie over het programma

Hieronder vind je het programma voor de jongerenconferentie.

Vrijdag 21 februari
18.30 Aankomst en aanmelden
19.30 Koffie/thee/frisdrank drinken
20.00 Opening van de conferentie door Leander Janse
20.30 Lezing door Arjan Baan:
"Crossroads: Wat doe je als je niet weet wat je moet doen”
22.00 Persoonlijke verwerking
22.15 Korte kennismaking in groepjes (verwachtingen van het weekend)
22.30 Frisdrank -    23:30 Naar slaapkamer, stilte.

Zaterdag 22 februari
07.00 Gebedssamenkomst o.l.v. Job van Beek
08.00 Ontbijt en koffie
09.15 Lezing door Leander Janse:
"Under Pressure: Staan voor de waarheid te midden van groepsdruk”
10.45 Koffie/thee/frisdrank drinken
11.00 Verwerking in groepjes
12.30 Middageten
13.30 Vrij programma
14.30 Koffie/thee/frisdrank drinken
15.00 Verschillende workshops of film
17.30 Avondeten (warm)
19:30 Koffie/thee/frisdrank drinken
20:15 Opening en zingen
20.30 Lezing door Richard Grevelink:
"Inside Out:
                                                                        Rein-zijn begint van binnen"

21.45 Persoonlijke verwerking
22.00 Frisdrank   -     23:30 Naar slaapkamer, stilte.

Zondag 23 februari
07:00 Gebedssamenkomst o.l.v. Job van Beek
07:45 Ontbijt en koffie
09:00 Gezamenlijke aanbidding, gebed en zingen.
09:45 Koffie/thee/frisdrank drinken
10:15 Richard Grevelink spreekt over:
Friendships: binding of uitdaging?”
12.30 Middageten (warm)
13:30 Vrije tijd
14.30 Koffie/thee/frisdrank drinken
15:00 Job van Beek spreekt over:
Preparing the future: hoe kan ik me als jongere
                                                                    voorbereiden voor een onbekende toekomst”.

16.00 Verwerking in groepjes
17.30 Avondeten en daarna afsluiting voor hen die al vertrekken
19:30 Koffie/thee/frisdrank drinken
20.00 Avondgedeelte voor hen die nog blijven / Bijdrage vanuit verschillende groepjes/personen
22.00 Afsluiting avond
22:15 Frisdrank   -   24:00 Naar slaapkamer, stilte

 

Maandag 26 februari (voor hen die blijven slapen)
07:30 Ontbijt   -   08:30 Opruimen en schoonmaken   - 10:30 koffie, naar huis

382