Online voorjaarsconferentie april 2020

Locatie: Hebron Studio te Amerongen
Datum: D.V. 24-26 april 2020
Hoofdthema: De toekomst is zeker, ja eindeloos goed!

Thema kinderprogramma: 'Wandelen met God - zoals Elia'

(Alle filmlinks voor het kinderwerk staan er vrijdagavond op)

Gift online conferentie

Fijn dat u/jij  jullie betrokken zijn gweest bij deze conferentie. Deelname was gratis. We zijn blij dat op deze digitale manier de conferentie doorgang kon vinden. Voor deze conferentie hebben we ook te maken met kosten, voor de sprekers, de studio, e.d. 

Wilt u het werk ondersteunen, dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Heart Cry, bankrekening NL24 RABO 0122 6469 08.

Ook kunt u gemakkelijk een gift overmaken via een betaalverzoek, klik hier voor het betaalverzoek https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=lSx42uizQC2abRfozqIEzg of scan de QR-code:

Programma Livestream Heart Cry

Dag Tijd Spreker Onderwerp
Ma-Do avond 20 t/m 23 april 20:00-21:00 Arjan Baan Bidden voor de conferentie (info hieronder)
Vrijdagavond 24 april 20:00-21:30 Eddie Bakker De toekomst: beangstigend of inspirerend? (1)
Zaterdagochtend 25 april

 
07:00-08:00 – samen bidden (Zoom)
10:00-12:00
12:15-13:00 – verwerking (Zoom)
Eddie Bakker De toekomst: beangstigend of inspirerend? (2)
Zaterdagmiddag
 
15:15-16:15
16:30-17:15 gespreksgroep (Zoom)
Job van Beek
 
Bouw je ook mee aan een ark! (Hebr. 11:7)
 
Zaterdagavond
 
20:30-22:00
22:00-23:00 – samen bidden (Zoom)
Arjan Baan
 
Geen opwekking zonder verootmoediging
 
Zondagmorgen 26 april
 
7:00-8.00 – samen bidden (Zoom)
10:00-11:30 

Jacques Brunt

In de Geest en de kracht van Elia
Zondagmiddag
 
15:15-16:15
16:15-17.00 panelgesprek Livestream
Leander Janse
 
Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit?
 
Zondagavond
 
20:30-22:00
22:00-23:00 samen bidden (Zoom)
Martin Penning
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
 

 

Alle lezingen kunnen beluisterd worden via het YouTube kanaal van Stichting Heart Cry. Alle andere activiteiten zijn digitaal beriekbaar via Zoom. Dit zijn de benodigde gegevens om er aan deel te nemen: www.zoom.us – Join a meeting: ID 7740385025 – Password: 654321

Kinderprogramma via YouTube - thema: "Wandelen met God - zoals Elia"

Zaterdagmorgen – Schuilen bij God
Zaterdagmiddag – creatieve verwerking bij lezing
Zondagmorgen – Hij is de enige ware God! Geloof in Hem en bid tot Hem!

Info vanaf donderdag 24 april op website onder ‘kinderwerk

Luisterend oor

Luisterend oor Bij persoonlijke vragen of behoefte aan een luisterend oor kunt u mailen naar Job van Beek en Annemarie van den Dool - conferentiesheartcry@gmail.com.
Jij wordt dan in contact gebracht met iemand van het luisterend oor.

Gratis boek!

Klik hier om uw gratis boek aan te vragen!

363