Online najaarsconferentie oktober 2020

Online najaarsconferentie 2020

Datum: 16-18 oktober

Hoofdthema: Honger naar God - Zijn Aangezicht zoeken door bidden en vasten
Sprekers: Stanley Dissels, Ronny Heyboer en Chris Verhagen

 

Livestream

Geen tijd gehad om het afgelopen weekend de preken te volgen of wil je nog het één en ander naluisteren? Hierbij een playlist van een zeer bemoedigende en gezegende conferentie.

Gift online conferentie
We zijn blij dat op deze digitale manier de conferentie doorgang kon vinden. Voor deze conferentie hadden we ook te maken met kosten, voor de sprekers, de studio, e.d. 

Wilt u het werk ondersteunen, dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Heart Cry, bankrekening NL24 RABO 0122 6469 08. Ook kunt u gemakkelijk een gift overmaken via een betaalverzoek, klik hier voor het betaalverzoek https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=lSx42uizQC2abRfozqIEzg of scan de QR-code:

Hartelijk dank!

354