Informatie over sprekers

Op de conferentie hopen twee sprekers  in ons midden te zijn.

 

Ds. Oscar Lohuis (NL)
Dr. James White (USA)
 

Op deze pagina vertellen we wat meer over hun achtergrond en bediening.

James White:

James White is de directeur van de bediening 'Alpha and Omega Ministries', een organisatie gericht op christelijke apologetiek (geloofsverdediging) in Phoenix, Arizona. Hij is een professor en heeft les gegeven in Grieks, Systematische theologie and over verschillende onderwerpen op het vlak van apologetiek. Hij is (mede)auteur van meer dan 24 boeken, inclusief The King James Only Controversy (tegen de sektarische verheerlijking van de King James Bijbelvertaling), The Forgotten Trinity (over de leer van de Drie-eenheid), The Potter's Freedom (over Calvinisme) en The God Who Justifies (over bijbelse rechtvaardiging). Ook heeft hij boeken geschreven over Islam en over homoseksualiteit. Hij is een ervaren debater en heeft inmiddels deelgenomen aan meer dan 160 officiële publieke debatten over heel de wereld met de leidende uitdragers van het Rooms Katholicisme, Islam, Jehovah's Getuigen en Mormonen, maar ook met critici zoals Bart Ehrman, John Dominic Crossan, Marcus Borg en John Shelby Spong. In de afgelopen jaren heeft James gedebatteerd op locaties zoals Sydney, Australië, maar ook in moskeeën in Toronto, Londen en Zuid-Afrika. Hij is al meer dan 36 jaar getrouwd met Kelli en heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Info: https://www.aomin.org
 

Oscar Lohuis:

Oscar Lohuis werd in 1967 geboren in Haarlem en is daar vlakbij opgegroeid in Aerdenhout. In zijn tienerjaren is hij tot levend geloof in de Heere Jezus gekomen. Nadat hij zijn VWO-diploma had behaald wilde hij graag, alvorens hij naar de universiteit zou gaan, een jaar uittrekken om de Bijbel beter te leren kennen. Daarvoor is hij gaan studeren aan het Continental Theological Seminary, een internationale Bijbelschool in Brussel, België. Na dat jaar heeft hij, tijdens een verblijf in de Verenigde Staten, een roeping van de Heere God ontvangen om zijn leven te geven aan de verkondiging van het evangelie. Hij behaalde een Bachelor in Bible and Theologie (Brussel, 1989), een Master of Divinity (Tyndale Theological Seminary, Amsterdam, 1992) en een Master of Theology (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, 2006). Van januari 1995 tot en met april 2001 was Oscar predikant van de Baptistengemeente in Meppel. Van mei 2001 tot en met december 2006 is hij als predikant verbonden geweest aan de Vrije Baptistengemeente in Emmeloord. Vanaf januari 2007 is Oscar vrijgesteld om zich helemaal te geven aan het verkondigen van het evangelie als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. De naam die aan deze bediening is gegeven luidt Goed Nieuws Bediening. Sinds de oprichting van dit werk heeft Oscar de status van Predikant in Buitengewone Dienst binnen de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten gekregen (onbezoldigd). Oscar is sinds 1991 getrouwd met Loïs en vader van vier kinderen, Ruben, Lucas, David en Maria. Sinds juli 2014 wonen zij in Ermelo. Al vanaf het begin van deze bediening zijn Oscar en Loïs als zendelingen verbonden aan de gemeente in Emmeloord, waarvan Oscar eerder voorganger was. Informatie over de bediening van Oscar kan je vinden op: https://www.goednieuwsbediening.nl

360