Gezinsconferentie

Gezinsconferentie

Locatie: de Kroeze Danne
Datum: 18 oktober 2019
Tijdstip: hele weekend

Twee keer per jaar organiseert Heart Cry een grote conferentie voor alle leeftijden. 

In oktober is de najaarsconferentie: DV 18-21 oktober 2019

Thema: De kracht van bemoediging!

Sprekers: Br. Arjan Baan, br. Job van Beek, br. Jacques Brunt, br. Leander Janse en  br. Martin Penning 

Zaterdagmiddag diverse workshops! Kinder- en jongerenprogram.

 

Hiernaast vindt u activiteiten van verschillende werkgroepen. De meeste werkgroepen en/of activiteiten vallen niet onder verantwoordelijkheid van stichting Heart Cry. Toch maken we 'reclame' voor deze avonden, omdat ze evenals ons verlangen om de Bijbelse boodschap van verdieping en herleving door te geven. Tevens worden bij deze acitiviteiten de jaarlijkse conferenties weergegeven. Deze conferenties vallen wel onder de verantwoordelijkheid van onze stichting. 

Via onderstaande link kunt u/jij meer informatie over de conferenties bekijken.

Conferentie
295