Bijbelschool Gospel Mission (fulltime)

In Nederland leven vele miljoenen mensen die geen levende relatie met de Heere Jezus Christus hebben. Het Evangelie is het antwoord! Wie brengt hun het goede nieuws?

Volgelingen van Jezus gezocht!

Bijbelschool Gospel Mission wil (jonge) christenen begeleiden in discipelschap met als doel te bouwen aan een gezond geestelijk fundament. Het is ons verlangen om discipelen betrokken te maken op de gemeente en de Grote Opdracht.

We leren onze studenten hoe ze God in afhankelijkheid kunnen dienen en van Jezus kunnen getuigen in het dagelijkse leven! God zoekt mensen die zichzelf – in de weg van gebrokenheid en levensheiliging – ter beschikking stellen voor deze grote Missie.

Kijk voor alle nodige informatie op: https://gospelmission.nl/.

281