Media

Eén van de belangrijkste doelstellingen van Heart Cry is om via artikelen, MP3-fragmentenen en video's u/jou toe te rusten. Alles dat via de website wordt aangeboden, is gratis te gebruiken en/of te downloaden. We bieden het aan met een gebed dat God het rijk zal zegenen en dat u het Woord ook daadwerkelijk in praktijk zal brengen.  

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er in Nederland en Vlaanderen veel behoefte is aan bijbels gefundeerde toerusting op het gebied van geestelijke verdieping. heiligmaking en herleving. Bij andere organisaties of bewegingen wordt dit onderwijs vaak minder belicht. We zijn van mening dat het onderwijs dat via deze website wordt gebracht voorziet in een behoefte, zelfs op plekken waar je het niet verwacht.

De meeste MP3-bestanden en/of video's zijn opgenomen tijdens activiteiten of conferenties van Stichting Heart Cry.
De afgelopen jaren zijn er ook andere goede YouTube-kanalen gekomen die gezond bijbels onderwijs verkondigen zoals: Geloofstoerusting, Preekindex, Volgelingen van Jezus en COME Nederland. Ook deze kanalen bevelen we van harte aan.  

201