ANBI

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. 

Dit betekent voor ons als Stichting Heart Cry dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor u betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financien omgaan etc.

Tenaamstelling:
Stichting Heart Cry

Postadres:
De Boezem 22
2953 WC Alblasserdam

RSIN:
816140376

Bestuurssamenstelling:
- de heer A.C. Baan (verantwoordelijk directeur) - a.baan@heartcry.nl
- de heer J. van Beek (voorzitter) - j.vanbeek@heartcry.nl
- de heer J.T. Brunt (algemeen bestuurslid) - j.brunt@heartcry.nl
- de heer J.J. Baan (penningmeester) - j.baan@heartcry.nl
- de heer L. Janse (secretaris) - l.janse@heartcry.nlBeloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beleidsplan:
Klik op onderstaande plaatje om het beleidsplan 2018-2020 te lezen.


Doelstelling:
Klik hier om de doelstellingen te bekijken.  

Uitgeoefende activiteiten:
- Een aantal maal per jaar conferenties organiseren.
- Literatuur uitgeven.
- Geestelijke verdiepingsavonden organiseren.
- Website onderhouden en voorzien van nieuwe content.

Voor een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar verwijzen we u door naar de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar waar alle activiteiten in vermeld stonden en uiteengezet werden. Klik hier om de nieuwsbrieven te bekijken.

Financiële verantwoording 2013-2017:
Voor een overzicht van de financiële verantwoording over 2013-2017.
Klik op onderstaand plaatje.


 

296