ANBI

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. 

Dit betekent voor ons als Stichting Heart Cry dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor u betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financien omgaan etc.

Tenaamstelling:
Stichting Heart Cry

Postadres:
Prickwaert 79
3363BB Sliedrecht

RSIN:
816140376

BTW-nummer:
8161.40.376.B.01

Bestuurssamenstelling:
- Job van Beek (voorzitter) - j.vanbeek@heartcry.nl
- Arnold de Haan (penningmeester) - penningmeester@heartcry.nl
- Jacques Brunt (algemeen bestuurslid) - j.brunt@heartcry.nl
- Johan Baan (algemeen bestuurslid) - j.baan@heartcry.nl
- Leander Janse (secretaris) - l.janse@heartcry.nl

Directie:
Directeur - Arjan Baan, evangelist – a.baan@heartcry.nlBeloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beleidsplan:
Klik op onderstaande plaatje om het beleidsplan 2021-2025 te lezen.


Doelstelling:
Klik hier om de doelstellingen te bekijken.  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2022
Stichting Heart Cry organiseerde in 2022 wederom een grote fysieke conferentie met zo’n 1.000 personen. In het land is het geestelijke onderwijs rond discipelschap doorgegaan. Er zijn allerlei Geestelijke Groei groepen die samen Bijbelstudie doen. Sinds de Corona-tijd vinden de online samenkomsten (met eigen Zoom-account) nog steeds plaats. Er werden allerlei leinere (groei)groepen en verschillende openlucht samenkomsten georganiseerd. Het uitnodigen van sprekers uit het buitenland kon vanwege de nasleep van Covid helaas nog steeds niet plaatsvinden. Allerlei pastorale bezoeken konden weer opgepakt worden. De activiteiten zijn weer opgestart. We hebben gemerkt dat het vrijwilligersnetwerk wel aandacht behoeft, omdat er toch verscheidene vrijwilligers door de coronacrisis zijn afgehaakt en gestopt. In het voorjaar van 2022 is er contact gelegd met christenen in Suriname. Er is een bezoek afgelegd en er is contact gemaakt met verschillende leiders en organisaties om te kijken of we Heart Cry Suriname vorm zouden kunnen geven. In 2023 en 2024 zullen plannen verder ontwikkelt worden. Ook is in 2022 aandacht besteed aan het uitgeven en verspreiden van Bijbelse lectuur, zoals boeken, video’s en brochures. We zijn sommige DVD’s aan het afbouwen en begonnen alle lezingen op Mp3 USB Sticks te plaatsen. Via de website en nieuwsbrief wordt er aandacht besteed aan de activiteiten (conferenties) en zijn artikelen, lezingen, e.d. te downloaden.


Financiële verantwoording 2022
Klik hiernaast op de jaarrekening om deze te bekijken: Jaarrekening 2022:

296