ANBI

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. 

Dit betekent voor ons als Stichting Heart Cry dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor u betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financien omgaan etc.

Tenaamstelling:
Stichting Heart Cry

Postadres:
Oost-Kinderdijk 60
2953 CR  Alblasserdam

RSIN:
816140376

Bestuurssamenstelling:
- de heer J. van Beek (voorzitter) - j.vanbeek@heartcry.nl
- de heer A.T. de Haan (penningmeester) - penningmeester@heartcry.nl
- de heer J.T. Brunt (algemeen bestuurslid) - j.brunt@heartcry.nl
- de heer J.J. Baan (algemeen bestuurslid) - j.baan@heartcry.nl
- de heer L. Janse (secretaris) - l.janse@heartcry.nl

Directie:
Verantwoordelijk directeur - de heer A.C. Baan – a.baan@heartcry.nlBeloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beleidsplan:
Klik op onderstaande plaatje om het beleidsplan 2018-2020 te lezen.


Doelstelling:
Klik hier om de doelstellingen te bekijken.  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019
Stichting Heart Cry organiseert tenminste twee conferenties per jaar. Zo ook in 2019. We nodigen dan verschillende sprekers uit vanuit verschillende delen van de wereld. Op deze manier willen we graag mensen uit een andere cultuur de mogelijkheid geven hun geestelijke lessen vanuit de Bijbel door te geven. We willen sprekers uitnodigen die in hun omgeving een opwekking en herleving hebben meegemaakt. De conferenties zijn bedoeld voor allen die de Bijbel als het onfeilbare Woord van God aanvaarden en verlangen naar bijbels en praktisch onderwijs. 

Ook is in 2019 aandacht besteed aan het uitgeven en verspreiden van Bijbelse lectuur, zoals boeken en brochures. De CD’s en DVD’s zijn we aan het afbouwen. Via de website en nieuwsbrief wordt er aandacht besteed aan de activiteiten en zijn artikelen, lezingen, e.d. te downloaden. Via YouTube worden alle lezingen aangeboden aan een breder publiek.

Voor de laatste nieuwsbrief klik hier

In 2019 zijn wederom sponsors bereid gevonden die middelen aan de stichting ter beschikking hebben gesteld. Van deze ontvangen middelen is in 2019 een substantieel deel aangewend voor het realiseren van de statutaire en feitelijke doelstelling van de stichting.

Financiële verantwoording 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de Jaarrekening 2019:
Klik op deze link om dit in te zien.


 

296