ANBI

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. 

Dit betekent voor ons als Stichting Heart Cry dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor u betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financien omgaan etc.

Tenaamstelling:
Stichting Heart Cry

Postadres:
Oost-Kinderdijk 60
2953 CR  Alblasserdam

RSIN:
816140376

Bestuurssamenstelling:
- de heer J. van Beek (voorzitter) - j.vanbeek@heartcry.nl
- de heer A.T. de Haan (penningmeester) - penningmeester@heartcry.nl
- de heer J.T. Brunt (algemeen bestuurslid) - j.brunt@heartcry.nl
- de heer J.J. Baan (algemeen bestuurslid) - j.baan@heartcry.nl
- de heer L. Janse (secretaris) - l.janse@heartcry.nl

Directie:
Verantwoordelijk directeur - de heer A.C. Baan – a.baan@heartcry.nlBeloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beleidsplan:
Klik op onderstaande plaatje om het beleidsplan 2021-2025 te lezen.


Doelstelling:
Klik hier om de doelstellingen te bekijken.  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021
Stichting Heart Cry organiseerde in het verleden twee conferenties per jaar. Vanwege de Corona-crisis hebben we maar één conferentie fysiek door kunnen laten gaan. We waren dankbaar dat we weer met een groep van 600 personen konden opstarten. Het geestelijke onderwijs is – gedurende de corona-crisis – vooral verder doorgegaan met online samenkomsten (met eigen Zoom-account), kleinere (groei)groepen en verschillende openlucht samenkomsten. Het uitnodigen van sprekers uit het buitenland kon vanwege Covid-problemen helaas nog steeds niet plaatsvinden. Het pastorale (bezoek) kon met in achtneming van de hygiëneregels wel gedeeltelijk plaatsvinden. In afgeslankte vorm is het geestelijke werk wel doorgegaan en konden we aan het eind van het jaar weer bepaalde activiteiten opstarten. Ook is in 2021 aandacht besteed aan het uitgeven en verspreiden van Bijbelse lectuur, zoals boeken, video’s en brochures. We zijn sommige DVD’s aan het afbouwen en begonnen alle lezingen op Mp3 USB Sticks te plaatsen. Via de website en nieuwsbrief wordt er aandacht besteed aan de activiteiten en zijn artikelen, lezingen, e.d.

Financiële verantwoording 2021
Hieronder vindt u een overzicht van de Jaarrekening 2021:
Klik op deze link om dit in te zien.

296