Hart voor het gezin

Stichting Heart Cry heeft in 2014 het platform 'Hart voor het gezin' gelanceerd.  

'Hart voor het gezin' wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken.

Kijk voor alle nodige informatie op: hartvoorhetgezin.nl.

Vanuit Lukas 1 vers 17 verlangen de initiatiefnemers van 'Hart voor het gezin' om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

'Hart voor het gezin' onderscheidt zes thema’s, die elk vanuit een aparte werkgroep worden vormgegeven: single, relatievorming, huwelijk, opvoeding, man, en vrouw..

Door het beschikbaar stellen van literatuur en filmmateriaal en door het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg wil 'Hart voor het gezin' via dit forum christenen aanmoedigen tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden, en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven. De leden van de werkgroep zijn biddend en met zorg gekozen. Hun achtergronden en ervaring met de thema’s, maakt dat ze weten waar ze het over hebben en tot zegen kunnen zijn van anderen.

190