Visie & Missie

Onze visie/missie is samen te vatten in:
- persoonlijke bekering
- opwekking en herleving
- geestelijke verdieping
- godvrezende gezinnen
- waakzame levenshouding
- hoopvolle toekomst

Wij willen dat de naam van Jezus (de enige Naam die onder de hemel gegeven is om zalig te maken) in Nederland in al zijn rijkdom verheerlijkt wordt. Binnen de kerk en daarbuiten, met als doel dat Gods huis vol wordt.

We brengen de Evangelieboodschap van rechtvaardiging door het geloof alleen, redding door Jezus Christus en roepen op tot persoonlijke bekering en geloof.

We verlangen dat gelovigen worden toegerust om een heilig leven te leven, we sporen hen aan het evangelie met anderen te delen en het volgen van Jezus (discipelschap) in praktijk te brengen.

We verlangen naar voortdurende persoonlijke en nationale herleving van gelovigen en onderscheidingsvermogen om niet meegevoerd te worden door de geest van de tijd.

Zonder het fundament Jezus Christus te verliezen spannen we ons in voor het hele Lichaam van Christus en bevorderen de eenheid onder christenen.

Daarnaast verlangen we naar herstel en genezing in gebroken levens met als doel een stabiele, gezonde en gelukkige wandel met de Heere.

Ook willen we bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken om de Heere een toegerust volk gereed te maken.

Deze visie willen we vorm geven door het organiseren van conferenties, geestelijke groeiavonden, Bijbelschool Filadelfia, Bijbelschool Gospel Mission, het platform Hart voor het gezin en het uitgeven van boeken en video’s en verlenen van pastorale zorg.

We weten ons verbonden met bedieningen en stichtingen zoals IKEG, Preekindex, Werkers in de Wijngaard, Purity4life, Het Logos Instituut, Centrum voor Pastorale Counseling, Volgelingen van Jezus en stichting Jijdaar.

194