Financieel steunen

Financieel is Stichting Heart Cry helemaal afhankelijk van giften, collecten en donaties van kerken, gemeenten, particulieren en bedrijven. Door Gods trouwe zorg en uw en jouw gebed kunnen de activiteiten van Stichting Heart Cry plaatsvinden. 

Alhoewel in een bediening voor God wel van geld gebruik gemaakt kan worden, mag het daar nooit geheel van afhankelijk zijn. Elke ware bediening is als het goed is geheel afhankelijk van de Heilige Geest. De Heere Jezus nam wel giften aan van Zijn volgelingen (Lukas 8:2-3), maar was daar zeker niet afhankelijk van en vroeg er zelfs ook niet om. 

Er zijn nog andere principes met betrekking tot het (financieel) ondersteunen van een bediening in de Bijbel te vinden. We willen enkele van deze principes ter overweging aan u doorgeven, voordat u besluit om onze bediening financieel te ondersteunen. 

  1. Bent u een gelovige? Het is een voorecht om het werk van God te ondersteunen, maar dat is wel voorbehouden aan gelovigen (3 Joh.7).

  2. Heeft u voldoende geld om uw gezin en familie te onderhouden? In eerste instantie ligt uw verantwoordelijk namelijk daar (1 Tim.5:8).

  3. Moet u nog grote schulden aan anderen afbetalen? Zo ja, doe dat dan eerst. God wil dat Zijn kinderen een rustig en kalm leven leiden en zich niet voortdurend zorgen maken om hun financiële situatie (Rom.13:8).

  4. Heeft u een schoon geweten? Heeft u uw best gedaan om zich te verzoenen met degene die u verkeerd behandeld heeft? God neemt geen enkel offer aan van een persoon die zich niet tegen over de benadeelde verontschuldigd heeft (Matth.5:23-24).

  5. Geeft u geheel vrijwillig en blijmoedig - dus niet om een tegenprestatie, dwang van anderen of om uw eigen geweten gerust te stellen (2 Kor.9:7)?

Per 1 januari 2008 is de Stichting Heart Cry door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer een gift overgemaakt wordt aan de stichting, dan zijn deze giften dus fiscaal aftrekbaar. Ons ANBI-registratienummer is: 816140376. Voor meer gegevens aangaande onze ANBI status verwijzen we u naar deze pagina

Gift t.b.v. Stichting Heart Cry - U/jij kunt de conferenties, avonden, brochures en publicaties ondersteunen door geld te storten op het IBAN rekeningnummer NL24 RABO 0122 6469 08 t.n.v. Stichting Heart Cry te Alblasserdam. (Voor buitenlandse transacties: het BIC-nummer is RABONL2U).  

Gift t.b.v. bediening Arjan Baan
Stichting Heart Cry is door Arjan Baan opgericht en wordt na bijna 25 jaar altijd nog door hem geleid. Arjan heeft in het verleden een stap in het geloof gezet. Zijn vaste baan heeft hij opgezegd om vervolgens voor de inkomsten en de benodigde financiën op God te vertrouwen. Als je deze geloofsbediening en zijn geestelijk werk in ons land waardeert, dan kunnen jullie deze bediening met een “project-gift” ondersteunen. Jullie gift kan overgemaakt worden op het IBAN rekeningnummer NL10 RABO 0387 8246 93 t.n.v. Stichting Heart Cry (ANBI), met de omschrijving “Bediening Baan Heart Cry”. Wanneer u/jij meer wilt weten hierover, dan is het mogelijk om een mail te sturen naar de penningmeester via: penningmeester@heartcry.nl  

195