Het ontstaan

De wortels van het ontstaan van de beweging Heart Cry liggen bij een groep vrienden. Deze vrienden kwamen vanaf in 2000 samen om te bidden en jongerenavonden te organiseren in de Alblasserwaard (Zuid Holland). God heeft dit rijk willen zegenen en velen hebben een doorbraak in hun geestelijk leven ervaren. Niet de mening van mensen, maar het door God geïnspireerde onfeilbare Woord van God werd in al zijn rijkdom en ook scherpte weer serieus bestudeerd, besproken en in praktijk gebracht. Dat bracht bij velen een persoonlijke herleving voort.

Voor een kort getuigenis over het ontstaan van Heart Cry, klik hier.

De activiteiten werden in een later stadium georganiseerd onder de vlag van Stichting Reformatorisch Appel (SRA). Om de inmiddels ontstane landelijke conferenties in goede banen te leiden is Stichting Heart Cry in 2006 opgezet, SRA is hier in 2009 in op gegaan. De initiatiefnemers en veel direct betrokkenen bij Heart Cry hebben een reformatorische achtergrond. De bediening van de Stichting richtte zich logischer wijze dan ook voornamelijk op die doelgroep. De afgelopen jaren is een verbreding ontstaan vanuit een verlangen om dienstbaar te zijn aan het hele Lichaam van Christus in Nederland. We zoeken naar een balans tussen de rijkdom van de Reformatorische traditie en de verschillende Evangelische opwekkingsbewegingen die er zijn geweest. Je kunt ons Reformed Evangelical noemen met een sterk verlangen naar meer van de Heilige Geest in ons leven, werk en bediening. We kijken elke keer met verwondering terug hoe God het werk van onze stichting wil zegenen. Dat moedigt ons aan om door te gaan, want het werk in Gods Koninkrijk is nooit klaar. Ook in de einde van de tijden waarin we leven wil God Zijn barmhartigheid en genade bewijzen aan ons land. We kijken daarom verwachtingsvol uit naar de toekomst met een gebed in ons hart; Kom spoedig terug Heere Jezus!

In de zomer van 2017 werd stichting Heart Cry benaderd als gegadigde om een bod uit te brengen op toenmalige Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen. In een bijzonder proces van gebed, ontmoetingen en plannen maken ontstond geloof dat we in dit avontuur konden stappen. 

Op een wonderlijke wijze bracht God de visie, mensen en middelen samen en op 23 oktober 2018 kwam het bericht dat de zusters unaniem voor ons hadden gekozen als nieuwe bewoners van het gebouw.

We ervaren dat we door mogen bouwen op 90 jaar geestelijke historie van de zendingsdiaconessen. Op 27 juni 2019 vond het tekenmoment plaats en kwam het gebouw formeel in handen van de nieuw opgerichte stichting Hebron Missie.

Wat is herleving?
Herleving in Nederland
Herleving in Nederland
Etienne Maritz
Bekijk op Youtube
Herleving in Nederland
Persoonlijke opwekking door het Woord
Paul Washer
Bekijk op Youtube
Herleving in Nederland
Opwekking begint bij jezelf!
Henk Binnendijk
Bekijk op Youtube
 
193