Filidelfia (zaterdagopleiding)

De part-time Bijbelschool (zaterdagopleiding) wil staan op schouders van de reformatie. We geloven dat de boodschap van de reformatie de mensen weer terugbracht naar de kern van het Evangelie. De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft.

“En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.” (2 Timotheüs 2:2)

Kijk voor alle nodige informatie op: www.bijbelschoolfiladelfia.nl.

Graag willen we jou iets meer vertellen over Bijbelschool Filadelfia, onze 2 jarige opleiding. Om jou een korte impressie te geven van onze zaterdagopleiding hebben wij een filmpje gemaakt met verschillende getuigenissen. We denken dat het een goede eerste indruk geeft.

September 2009 heeft evangelist Arjan Baan Discipelschap Bijbelschool Filadelfia opgericht. Dertig jonge mannen hebben het eerste cursusjaar (2009-2010) de toerustingsschool gevolgd. We kijken met elkaar terug op een zeer gezegende start, waarin we - toegewijd aan God en toegewijd aan elkaar - kostbare momenten met elkaar hebben beleefd! Na het eerste jaar hebben we gebeden en geëvalueerd hoe we verder moesten gaan. We hebben toen besloten om de opleiding ook toegankelijk te maken voor dames/zusters. Tevens hebben we toen de opleiding zò opgezet dat het Bijbelschoolprogramma een twee-jarige deeltijd opleiding zou worden. Ook is toen besloten dat elk cursusjaar -apart- gevolgd kan worden en dat instromen ieder jaar mogelijk is. Inmiddels hebben al ruim 200 jonge broeders en zusters deelgenomen aan de opleiding.

Grondslag: de Bijbel - de reformatie en opwekkingsbewegingen
De Bijbelschool wil staan op schouders van de reformatie. We geloven dat de boodschap van de reformatie de mensen weer terugbracht naar de kern van het Evangelie. De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft. De vijf sola's vormen daarvan ook een samenvatting: sola fide (allen door het geloof); sola gratia (alleen door genade); sola scriptura (alleen door de Schrift); solus Christus (alleen door Christus); soli Deo gloria (God alleen alle eer). Tijdens de opleiding komt de boodschap van de reformatie in verschillende modules - in meer of mindere mate - aan de orde.

Na de reformatie heeft de kerk echter niet stil gestaan. Er zijn verschillende opwekkingsbewegingen geweest, waaronder de Great Awakening en het Reveil. Graag willen we ook vernieuwings-bewegingen bij de studenten onder de aandacht brengen. De toerustingingsschool wil graag staan in de reformatorisch evangelicale lijn van Charles Haddon Spurgeon, Andrew Murray, Martyn Lloyd-Jones, R.A. Torrey, Watchman Nee en de hedendaagse theologen Paul Washer en John MacArthur. We willen niet één persoon of één hedendaagse stroming volgen. We zien dat God in verschillende bewegingen verschillende mannen/vrouwen van God wil gebruiken; we willen dankbaar gebruik maken van de lessen, die zij hebben geleerd.

Broederliefde en samen optrekken
Bijbelschool Filadelfia wil een intensieve omgang onder de studenten stimuleren. We geloven namelijk dat intensief optrekken als groep nederigheid en gebrokenheid tot gevolg zal hebben. We zullen immers open, eerlijk, transparant naar elkaar moeten zijn over ons leven met de Heere, de strijd met (boezem)zonden en de boze, en het houden van stille tijd, enzovoort. Naast het onderwijs zal er plaats zijn voor gebed, interactie en praktijkopdrachten. Dit sluit aan bij de naam van de Bijbelschool Filadelfia, dat 'broederliefde' betekent.

Vooral geestelijke & praktische vorming
Als Bijbelschool zijn we zeker niet tegen academische vorming wanneer dat geschiedt onder leiding van het Woord – de Waarheid – en de Heilige Geest. Voor Bijbelschool Filadelfia ligt het accent van de opleiding echter vooral op geestelijk en praktische vorming. We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten; dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart.

Interesse
Heb je interesse om het komende seizoen ook deel te nemen aan deze Bijbelschool of heb je vragen over de praktische invulling, locatie en de kosten? Mail dan naar: info@bijbelschoolfiladelfia.nl

282