Gift online conferentie

Locatie: Hebron Studio te Amerongen
Datum: D.V. 24-26 april 2020
Hoofdthema: De toekomst is zeker, ja eindeloos goed!

Thema kinderprogramma: 'Wandelen met God - zoals Elia'

Gift online conferentie

Fijn dat u/jij  jullie betrokken zijn bij deze conferentie. Deelname is gratis. We zijn blij dat op deze digitale manier de conferentie doorgang kan vinden. Voor deze conferentie hebben we ook te maken met kosten, voor de sprekers, de studio, e.d. 

Wilt u het werk ondersteunen, dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Heart Cry, bankrekening NL24 RABO 0122 6469 08.

Ook kunt u gemakkelijk een gift overmaken via een betaalverzoek, klik hier voor het betaalverzoek https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=lSx42uizQC2abRfozqIEzg of scan de QR-code:

Hartelijk dank!

401