De Bijbel, voluit Woord van God (Schriftgezag)

De Bijbel, voluit Woord van God (Schriftgezag)

272