Drie beloften over leiding uit het boek der Spreuken

Drie beloften over leiding uit het boek der Spreuken

Eerste belofte - Spreuken 3:5,6 "Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken."

Dit is een belofte van leiding. God zal onze wegen besturen wanneer we aan de voorwaarden voldoen. Wat zijn de voorwaarden?

Ten eerste: Vertrouw op de Heere met uw hele hart en steun niet op uw verstand en intelligentie. Er wordt hier niet gezegd dat we ons verstand of intelligentie niet zouden moeten gebruiken, maar dat we er niet op moeten vertrouwen. God schiep onze redeneervermogens en onze intelligentie. Echter, zoals God Eva schiep om onderworpen te zijn aan Adam, zo moet verstand onderworpen zijn aan de Heilige Geest. Een vrouw is zeer nuttig in een huis. Maar als ze de eerste plaats inneemt, dan zal er wanorde ontstaan, evenals toen Eva de leiding overnam in de Hof van Eden en zondigde.

We moeten ons verstand (en intelligentie) gebruiken om Gods wil te vinden, want het is een zeer bekwame 'echtgenote'. Zonder onze intelligentie zouden we niet in staat zijn om Gods Woord te bestuderen of zelfs te leven in deze wereld. Maar we moeten ons verlaten op de Heilige Geest om verlichting van ons verstand. Geloof is niet tegengesteld aan verstand, maar stijgt daar boven uit - net zoals vermenigvuldigen niet tegen optellen is, maar boven optellen uitstijgt.

Ten tweede: Ken God in al uw wegen. Dat betekent gehoorzamen aan elke afzonderlijke zaak die God aan u openbaart. Geef de Heere de eerste plaats in elk gebied van uw leven. Dan zal de Heere u leiden in Zijn volmaakte wil. Wanneer ik terugkijk over de afgelopen jaren, dan ben ik verbaasd om te zien hoe de Heere mij geleid heeft - stap voor stap. Vaak wist ik niet wat de volgende stap zou zijn. Maar de Heere heeft mijn wegen bestuurd. Ik bid dat u dezelfde vreugde zult hebben wanneer u terugkijkt op uw leven.

Tweede belofte - Spreuken 4:12 Een letterlijke omschrijving hiervan zou lezen: "Wanneer u gaat, zal de weg stap voor stap voor u geopend worden." U hoeft zelfs niet te weten wat twee stappen voor u ligt. Neem de eerste stap die u kan zien. Dan zult u de volgende stap zien. Dit is hoe God ons stuurt. Deuren voor ons kunnen schijnbaar gesloten lijken. Als we ze echter tegemoet treden, zullen ze automatisch open gaan. Maar ze gaan niet open voordat je dichterbij bent gekomen. Dat is de manier waarop onze God ons leidt. Wees dus niet aarzelend of bang wanneer je een gesloten deur voor je ziet. Neem de stap die God je nu laat zien. "Ik heb een geopende deur voor u gegeven," zegt de Heere, "die niemand sluiten kan" (Openb. 3:8).

Derde belofte - Spreuken 4:18 "Het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht (wanneer de zon opkomt), voortgaande en lichtende tot de volle dag toe (middagzon)."

Dit is Gods volmaakte wil voor een ieder van Zijn kinderen, namelijk dat zij meer en meer aan Christus gelijkvormig worden, elke dag van hun leven, vanaf de tijd dat ze wedergeboren werden (wanneer de zon opkomt), tot de dag dat Christus terugkomt (middagzon). Langs dat pad zullen we meer en meer openbaring over Gods Woord krijgen, meer en meer licht op de verdorvenheid van ons zelfgerichte leven, meer en meer wijsheid voor praktische situaties die we onder ogen zien, enzovoorts.

Wanneer u langs dit pad van de gerechtigheid wandelt, zult u nooit afvallig worden, net zoals de zon nooit terugwaarts keert in de lucht. Waarom is het dan zo zeldzaam om christenen te vinden die zo leven? Omdat een groot deel van de christenheid beneden de maat leeft. We moeten ons leven niet laten wegzinken tot het niveau van de gelovigen om ons heen. Onze ogen moeten gevestigd zijn op de Heere alleen. We moeten zoeken om te wandelen zoals Hij wandelde. Helaas, veel christelijke leiders van vandaag zijn geen goede voorbeelden. Kijk naar Gods Woord en kijk naar Jezus. Indien u een goed voorbeeld vindt, zoals Paulus, dan kunt u die ook navolgen. Paulus sprak: "Wees mijn navolgers, gelijk ik ook van Christus" (1 Kor. 11:1). Zac Poonen

Houdt u van lezen? We hebben een webshop vol goede boeken!
 • $Array.title
  Basislessen Geestelijke Groei
  Auteur:Evangelist Arjan Baan
  Prijs:€ 14,95
 • $Array.title
  Gevaarlijke roeping
  Auteur:Paul David Tripp
  Prijs:€ 14,95
Webshop
272