Een wijs man leert van de fouten van anderen

Een wijs man leert van de fouten van anderen

Izak bezat niet dezelfde wijsheid als zijn vader Abraham.

In het gezin van Izak heerste voorkeur en partijdigheid.

Izak was op de hand van Ezau en Rebekka had een voorliefde voor Jakob.

Een dergelijke houding is de snelste manier om een gezin uiteen te doen vallen.

Ezau en Jakob werden vijanden voor het leven door de voorkeur en partijdigheid van hun ouders.

Eén ouder gaf de voorkeur aan de ene zoon, de ander juist aan de andere zoon.

Zo kwam het dat de beide broers jaloers werden op elkaar.

En dit heeft zonder twijfel ook tot verwijdering geleid tussen Izak en Rebekka.

Wat een prachtig begin had dit huwelijk, toen zij door God aan elkaar gegeven en in diepe liefde voor elkaar verbonden werden!

Maar hun eigen voorkeur jegens de kinderen heeft hun huwelijk ernstig beschadigd.

Het trieste van deze partijdigheid was de reden van Izaks voorkeur, namelijk zijn liefde voor lekker eten: hij hield van het wild dat Ezau regelmatig van de jacht mee naar huis bracht.

Jakob was niet zo'n goede jager, daarom gaf Izak niet zo om hem.

Izaks zegen aan Jakob (waaruit zoveel problemen voortkwamen) kwam ook voort uit zijn liefde voor wild.

Een hebzuchtige, zoals Izak, kan zeker niet een goede vader zijn voor zijn gezin, zoals Abraham dat was.

Godvruchtige vaders kunnen soms wel zonen hebben die dwaas handelen.

We lezen in Genesis 26:7 een andere dwaze daad van Izak - echter hier volgde hij zijn vader in de leugen.

Toen Izak in Gerar verbleef, vroegen de mannen naar zijn mooie vrouw Rebekka.

Hij liet hen weten dat Rebekka zijn zuster was.

Dat was een leugen die zijn vader Abraham ook gebruikte had ten aanzien van zijn vrouw Sara, zelfs op twee verschillende gelegenheden (Genesis 12 en 20).

Echter, Izak had niets geleerd van de fouten van zijn vader.

We hoeven niet in dezelfde fouten te vervallen die onze ouders maakten.

Een wijs mens zal van de fouten van anderen leren, opdat hij ze daarin niet volgt.

In Genesis 26:34, 35 lezen wij: "Toen Ezau veertig jaar oud was, nam hij Judith, de dochter van Beëri, de Hethiet, en Basmath, de dochter van Elon, de Hethiet, tot vrouw.

Zij waren een bittere kwelling voor Izak en Rebekka".

We zien hier dat Izak het niet zo nauw nam met het vinden van een levenspartner voor zijn zoon, zoals Abraham dat voor hem gedaan had.

Hij stond Ezau toe te trouwen met wie hij zelf graag wilde.

Hij had Ezau verprutst door zijn partijdigheid en voorkeur.

Izak had meer interesse in het eten dat Ezau hem voorzette, dan in de vrouw die Ezau koos.

Hierin liggen waarschuwingen uit de Schriften voor ons vandaag de dag.

Tegen het einde van zijn leven, begonnen Izaks ogen slechter te worden.

Daar is niets mis mee.

Als we ouder worden zullen onze ogen van nature slechter worden.

Maar het verdrietige is dat Izaks geestelijke zicht ook vaag en bedekt was geworden.

In het toenemend ouder worden vervalt onze uiterlijke mens.

Maar onze innerlijke mens wordt met de dag sterker en ons geestelijke zicht moet toenemen en helder zijn.

Maar het geestelijk zicht van Izak was dat niet meer.

Hij wist wat God gezegd had toen zijn twee kinderen nog in de moederschoot van Rebekka waren: "de meerdere zal de mindere dienen".

Maar toch besloot hij tegen Gods Woord in te gaan en zijn zegen te geven aan de oudere broer.

Ziet u hier zijn dwaasheid?

Hij zegt Esau in Genesis 27:2: "Zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet.

Nu dan, pak je jachtgerei, je pijlkoker en je boog, trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild".

Deze oude man, met één been in het graf staande, denkt nog steeds aan lekker eten!

Het is daarom ook geen wonder dat hij zijn geestelijke zicht verloren heeft.

Paulus zegt in 1 Korinthe 9:27: "Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word".

Dit is de reden waarom Gods Woord ons aanmoedigt om zo nu en dan te vasten van eten - zodat we onze hebzucht naar eten en onze seksuele verlangens leren beheersen, zodat we God aanbidden en niet onze maag.

Het was de liefde voor lekker eten dat het geestelijk zicht van Izak deed verblinden.

Zo heeft de liefde voor lekker eten vele predikers vandaag de dag ook geestelijk blind gemaakt.

Izak zei als het ware: "Ezau, ga en breng mij deze maaltijd.

Als het goed smaakt, zal ik je Gods zegen geven.

Ik weet dat God mij vele jaren geleden liet weten dat je jongere broer het geboorterecht toekomt.

Maar ik geef er niet veel om wat God vele jaren geleden gesproken heeft.

Je bent een fijne zoon voor mij geweest en hebt me altijd heerlijke maaltijden bereid om te eten.

Ik ben ervan overtuigd dat God daarom wel zal begrijpen als ik jou de zegen geef in plaats van je broer, die me nooit een lekkere maaltijd heeft gebracht zolang ik hem ken".

Besef de grootheid van Izaks dwaasheid op dit punt.

Maar God greep in en maakte zeker dat Izaks plannetje verijdeld werd.

Maar het moet ook gezegd worden dat Izak enkele goede eigenschappen had van zijn vader, als het ging om wijsheid in het omgaan met mensen buiten het gezin.

We lezen in Genesis 26:18 dat Izak de bronnen van zijn vader weer opgegraven had, die de Filistijnen dichtgestopt hadden uit jaloezie.

Deze bronnen behoorden aan Abraham, omdat hij ze gegraven had.

Daarom behoorden ze nu aan Izak.

De herders van Gerar echter kregen onenigheid met de herders van Izak en zeiden: "Dit water is van ons"!

Izaks herders vroegen hem om raad.

Izak antwoordde: "Geef deze bronnen aan hen".

Hij trok weg van die plaats en groef een andere bron.

Net zoals Abraham Lot het land gaf dat Lot graag verkoos voor zichzelf, volgde Izak hier in de voetstappen van zijn vader.

Toen groef Izak een andere bron (vers 21) en ook daar ontstond onenigheid over.

Ook deze tweede keer reageerde Izak: "Geef ook deze bron aan hen".

Hij trok ook daar weg en groef een nieuwe bron.

Nu waren de herders van Gerar beschaamd geworden door deze houding, en ze streden niet langer om de bron.

En Izak noemde het: "Rehoboth", zeggende: "...nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land".

Denkt u eens na over die uitdrukking "Rehoboth, de Heere heeft ruimte voor ons gemaakt".

Izak maakte geen ruimte voor zichzelf door anderen eruit te duwen.

Nee, hij gaf zijn rechten op en zo maakte de Heere ruimte voor hem en werd hij vruchtbaar.

272