"Weg met die God!"

"Weg met die God!"

Ik herinner mij een voorval uit de tijd dat ik nog niet zo lang predikant was. Ik was zevenentwintig jaar oud en juist in Essen aangekomen, toen er een grote staking onder de mijnwerkers uitbrak, die destijds de gemoederen zeer verhitte.

Op een dag kom ik langs een plein. Daar staat een man op een zeepkist en houdt een indrukwekkend betoog voor de omstanders. Hij heeft het over hongerige kinderen, uitbuiting en werkloosheid.

Opeens ziet hij mij, herkent me en brult: 'Ha, daar hebben we de dominee! Kom eens hier, man?' Nu, zo'n vriendelijke uitnodiging, daar geef ik graag gevolg aan. Dus loop ik op die menigte toe. De mannen gaan wat opzij, zodat ik bij de spreker kan komen. Er staan zo'n honderd mijnwerkers om me heen. Ik voel me een beetje onwennig. Op zulke situaties ben ik op de universiteit niet voorbereid.

En dan steekt hij van wal: 'Hoor eens, dominee! Als er een God is, waarvan ik niet weet maar er kan er één bestaan dan zal ik, als ik dood ben, voor Hem gaan staan en tegen Hem zeggen...' en toen begon hij te schreeuwen : Waarom hebt u toegelaten dat mensen op de slagvelden opgruwelijke wijze zijn omgekomen?! Waarom hebt u toegelaten dat kinderen verhongeren, en anderen eten weggooien omdat ze teveel hebben?! Waarom hebt u toegelaten dat mensen ellendig wegkwijnden aan kanker?! Waarom? Waarom?" En dan zal ik tegen hem zeggen: "Jij, God, treed af Weg met jou! Verdwijn!" Zo schreeuwde die man.

En toen ben ik ook gaan schreeuwen: "Helemaal juist! Weg met die God! Weg met die God!"

Opeens wordt het volkomen stil. De spreker trekt een verbaasd gezicht en zegt: 'Wacht eens! U bent toch dominee nee! Dan mag u toch niet roepen: "Weg met die God!" antwoord: 'Luister eens goed! Een God, waar jij zo voor gaat staan, voor wie jij zo'n grote mond kunt opentrekken, die Zich zo ter verantwoording laat roepen, voor wie jij als rechter kunt staan en die jouw beklaagde is- die bestaat alleen in jouw verbeelding. Tegen zo iemand kan ik ook alleen maar zeggen: "Weg met die God!" Weg met die onnozele God, die de mensen in onze tijd zelf bedacht hebben, die wij kunnen aanklagen, opzij zetten of terughalen- al naar behoefte! Die God bestaat niet! Maar ik zal jou eens wat vertellen: er is een andere, een echte God. Voor Hem zul jij als beklaagde komen te staan, en dan zul je je mond niet eens open kunnen doen, want Hij zal jou vragen: "Waarom heb je Mij niet geëerd? Waarom heb je niet tot Mij geroepen? Waarom heb je een onfatsoenlijk leven geleid? Waarom heb je gelogen? Waarom heb je haat gekoesterd? Waarom heb je ruzie gemaakt? Waarom heb je...?" Zulke vragen zal Hij jou stellen. Dan zullen de woorden jou in de keel blijven steken! En dan zul je op die duizend vragen niet eens kunnen antwoorden! Er bestaat geen God tegen wie wij kunnen zeggen: Weg met je! Maar er bestaat een heilige, levende, reële God, die wel eens tegen ons zou kunnen zeggen: "Weg met jou!"

 

Uit: Jezus onze bestemming, Wilhelm Busch 

273