Alle godsdiensten gelijk?

Alle godsdiensten gelijk?

Er was een jongeman die tegen een oude christen zei: 'Hoe komt u er eigenlijk bij om het christendom als de enige ware godsdienst te beschouwen? Het zal God toch niets uitmaken of je Hem vereert als christen, als moslim, of als boeddhist? Er zijn vele wegen die naar Rome leiden! De oude man liet hem uitspreken en was toen even stil. Toen zei hij: 'De profeet Micha heeft hier 3000 jaar geleden ook al over geschreven.' Hij zegt: 'Wie is een God als Gij... Die de ongerechtigheid vergeeft... Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.' Omdat ik zeker weet dat ik vergeving van zonden nodig heb, weet ik zeker dat het christelijk geloof de enige weg is die uitkomst geeft en de enige ware godsdienst. Trouwens, hoe kan iemand weten dat de Bijbel niet Gods unieke openbaring is, als hij de Bijbel nog nooit helemaal gelezen heeft?

273