Als de Heiland mijn Gast wilde zijn...

Als de Heiland mijn Gast wilde zijn...

Zou ik Hem dan met open armen begroeten?

Of zou ik me moeten verbergen, voordat ik Hem binnen kan laten?

Zou ik tijdschriften verstoppen en betere lectuur plaatsen?

Zou ik wereldse muziek vervangen door het goede?

 

Zou ik trots zijn op wat aan de muur hangt?

Of zou ik excuses maken en proberen uit te leggen?

Als de Heiland een paar dagen bij mij doorbracht,

Zou ik dan spreken zoals ik altijd doe?

 

Zou het leven gewoon doorgaan, alsof er niets is veranderd?

Of zou ik mijn plannen wijzigen voor Zijn aanwezigheid?

Zou ik Hem meenemen waar ik ook van plan was te gaan?

Of zou ik mijn best doen om Hem te dienen met volledige toewijding?

 

Zou ik oprecht blij zijn als Hij mijn naaste vrienden ontmoet?

Of zou ik stilletjes hopen dat ze uit Zijn weg blijven?

Zou ik willen dat Hij altijd bij me blijft?

Of zou ik me opgelucht voelen als Hij uiteindelijk vertrekt?

 

Laten we proberen te ontdekken wie ik werkelijk ben,

Als de Heere Jezus persoonlijk komt om met mij op te trekken.

Zou ik Hem verwelkomen als mijn Verlosser en Vriend?

Of zou ik mezelf moeten veranderen om Hem te dienen zoals Hij verdient?

273