Als Jezus Christus bij jou kwam logeren

Als Jezus Christus bij jou kwam logeren

Als Jezus Christus bij jou kwam logeren voor een paar dagen,
als Hij onverwachts langskwam, hoe zou je je dan gedragen?

Natuurlijk krijgt zulk hoog bezoek de mooiste kamer van je huis.
En van het eten dat je hebt, bereid je alleen het beste op het fornuis.

Je zegt Hem telkens weer hoe fijn je het vindt dat Hij er is,
dat Hem dienen in je eigen huis je allergrootste vreugde is.

Maar als je Hem aan ziet komen, is je welkom dan oprecht,
of komt Hij, vind je, te dichtbij en wil je Hem daar niet echt?

Of ga je je snel verkleden voordat je Hem binnenlaat,
of stop je wat bladen weg en zorg je dat er een Bijbel staat?

Doe je snel de video uit en hoop je dat Hij misschien
het beeld op je tv-scherm niet heeft gezien?

Verstop je je platen en cd's heel je muzikaal verleden
en controleer je alle kamers snel op andere ongerechtigheden?

Als de Heiland een paar dagen met jou op kwam trekken,
zou je dan doen wat je altijd doet zonder een spier te vertrekken?

Zou je gewoon die dingen zeggen zoals je dat altijd hebt gedaan?
Zou je leven zoals altijd gewoon door zijn gegaan?

Zouden de huiselijke gesprekken verstommen of onverminderd klinken,
en zou bij het bidden voor de maaltijd de moed je in de schoenen zinken?

Zou je de liedjes zingen die je altijd zingt en de boeken lezen die je leest,
en Hem de dingen laten weten die het voedsel zijn voor je geest?

Zou je Jezus meenemen overal waar je heen wil gaan,
of zou je je plannen wijzigen. en schuif je ze op de lange baan?

Zou je Hem voor willen stellen aan je allerbeste maten,
of zie je ze liever komen als Hij je huis weer heeft verlaten?

Zou je het fijn vinden als zijn verblijf voortduurt zonder eind
of haal je opgelucht adem als Hij eindelijk verdwijnt?

Denk er maar eens over na:
hoe zou ik reageren
als Jezus Zelf mij hoogstpersoonlijk met een bezoekje kwam vereren?

273