Altijd netjes geleefd, maar...

Altijd netjes geleefd, maar...

Op een keer gebeurt het dat de oude Andrew Scott naar de evangelisatiebijeenkomst van de nieuwe predikant gaat. Andrew is 86 jaar. Zestig jaar gaat hij al aan het Heilig Avondmaal. Zijn leven is vanaf zijn jonge jeugd onberispelijk. Samen met zijn vrouw geeft hij zijn kinderen een goede, christelijke opvoeding. En zo is hij al die jaren een gewaardeerd lid van de plaatselijke gemeente.

Onlangs is er een nieuwe predikant gekomen. Het eerste bezoek bij de oude man was wel hartelijk, maar toch ... De jonge dominee voelde zich niet blij met het bezoek. Hij kon met Andrew Scott niet over geestelijke zaken spreken. Die avond van de evangelisatiesamenkomst wordt voor de oude man een avond om nooit meer te vergeten. Meer dan tachtig jaren is hij in de kerk geweest en duizenden preken heeft hij gehoord, maar nu is het Gods tijd om het Woord in het hart van deze grijsaard te planten.

De dominee preekt over de noodzaak om door het bloed van Christus verzoend te worden. En voor het eerst in zijn leven voelt de oude baas zich ongemakkelijk. Altijd is het Evangelie nog langs zijn gladde rug naar beneden gegleden, maar nu blijft het haken. Hij kan het niet kwijtraken. Onder het luisteren wordt hij steeds meer ongerust. En 's avonds kan hij niet in slaap komen van onrust: zou ik me vergist hebben? Ben ik nog op weg naar de hel? Ik heb toch altijd zo netjes geleefd! Van jongsaf alleen maar volgens Gods Woord. Als kleine dreumes al geleerd om eerbiedig om te gaan met de Bijbel en de prediking. En zou het toch allemaal niet waar zijn?

Een bange nacht van worstelen en angstig vragen volgt. Dagen rijgen zich aaneen, waarin hij amper eet, en ziek is van ellende. Onophoudelijk piekert hij: hoe kan zo'n oude man ooit nog zalig worden? Dan, op een nacht, wordt zijn geestelijke oog geopend voor Jezus Christus. Hij mag gelovig leren vertrouwen op het Lam Gods, en de overtuiging groeit in zijn ziel dat nu ook zijn zonden zijn verzoend door het bloed van Jezus Christus.

Nog vijf maanden leeft de oude Andrew Scott. Vijf maanden, waarin hij dag en nacht 'preekt' en getuigt tot eenieder die het maar horen wil, hoe heel zijn kerkelijke en deugdzame leven enkel zonde is en dat hij Christus nodig had om werkelijk zalig te worden! Hij mag aan de predikant vertellen dat God hem, oude tevreden en schijn-gelovige zondaar, opgezocht heeft en zalig gemaakt heeft! De Zoon des mensen kwam om te zoeken en zalig te maken wat dacht niet verloren te zijn...

273