Amazing Grace

Amazing Grace

John Newton (1725-1801) was een overtuigd atheïst, bullebak en godslasteraar. Hij was een wilde en opstandige jongeman. Op zijn achttiende werd hij gedwongen aan te monsteren bij de marine. Daar overtrad hij elke mogelijke regel en werd in het openbaar gestraft voor desertie. Hij was gehaat en gevreesd bij zijn medebemanningsleden en werd een slavenhandelaar.

Toen hij 23 was, kwam zijn schip voor de kust van Donegal in een zware storm terecht, waardoor het bijna zonk. Hij smeekte God om hulp toen het schip water maakte. Die dag, 10 maart 1748, werd hij gered door God. Hij begon een nieuw leven. Hij begon te bidden en de Bijbel te lezen. Uiteindelijk voegde hij zich bij William Wilberforce in zijn campagne voor de afschaffing van de slavernij en werd hij een van de belangrijkste pleitbezorgers van die campagne.

Newton is vooral bekend om zijn lied 'Amazing Grace':

Amazing grace!

Wonderbaarlijke goedheid,

How sweet the sound

hoe heerlijk is het geluid

That saved a wretch like me!

dat mij, zondaar, redde.

I once was lost but now I’m found,

Ooit was ik verloren, maar nu ben ik gevonden.

Was blind, but now I see.

Ik was blind, maar nu kan ik zien.

Gered worden betekent bevrijd worden, verlost worden uit gevaar. Het is Jezus die je redt en die je ruimte geeft (2 Samuel 22:20

273