Anna Katharina Merks

Anna Katharina Merks

Er zijn ook gevallen bekend van misdadigers die inderdaad hun schuld belijden en vergeving vragen. In hoeverre dit voorkomt uit een waar berouw of dat het alleen veroorzaakt wordt door angst voor de dood, is niet altijd duidelijk. In een paar gevallen staat de oprechtheid van de bekering voor de omstanders wel buiten discussie. Het bekendste voorbeeld daarvan is de bekering van Anna Katharina Merks. Anna Katharina (1742-1763) wordt al op jeugdige leeftijd wees. Na een moeilijk leven wordt zij in verband met door haar gepleegde diefstallen gearresteerd en in Rotterdam opgesloten. Zij wordt veroordeeld om 'met den koorde' te worden gestraft, totdat de dood erop zou volgen. Een zware straf, gezien het misdrijf. Ook Anna Katharina wordt in haar gevangencel opgezocht, in het bijzonder door twee ziekentroosters. Hun gesprekken worden gezegend en zij komt tot oprechte belijdenis en tot het vertrouwen dat haar zonden vergeven zijn. Van de vrede die ze daarop ontvangt. legt ze een helder getuigenis af. Het wordt met blijdschap aangehoord. Vanaf het schavot vermaant ze de omstanders om zich te wachten voor het kwaad dat zijzelf bedreven heeft. Wanneer ze voor de worgpaal staat, vraagt de ziekentrooster voor iedereen duidelijk te verstaan, welke grond ze heeft om op het eeuwige leven te hopen. Ze antwoordt vol overtuiging: 'Niets anders dan de volmaakte borggerechtigheid van Jezus, Die voor al mijn zonden voldaan heeft.' Dit is haar enige grond. Daarop zegt de ziekentrooster duidelijk: 'Nu dan, Katharina, ga dan heen in vrede. De God des vredes zij eeuwig de God van je zalige blijdschap en zing dan voor de troon het lied van het Lam: Gij hebt mij Gode gekocht door Uw bloed.' omdat het koord rond haar hals al toegehaald is, kan zij niet meer spreken. Als bewijs dat ze alles verstaan heeft en er 'amen' op zegt, buigt ze nog twee keer knikkend het hoofd voordat ze sterft. Hoewel dergelijke voorvallen niet vaak voorkwamen, gebeurden ze dus wel. De korte tijd van de gevangenschap voor een terechtstelling was voor God lang genoeg om een waarachtige bekering te werken. Dat blijkt ook uit de geschiedenis van Anna Katharina Merks. De gesprekken van de geestelijken werden bij haar gezegend.

273