Bent u de vrouw van God?

Bent u de vrouw van God?

Bent u de vrouw van God? Een kleine jongen van ongeveer tien jaar, stond op blote voeten voor de etalage van een schoenenwinkel. Hij staarde door het venster en bibberde van de kou. Een vrouw zag hem staan en liep op hem toe. Ze vroeg waarom hij zo ernstig door dat raam keek? "Ik vroeg God om mij een paar schoenen te geven," antwoordde het kind.

De dame nam hem bij de hand en trok hem de winkel in. Ze vroeg een bediende om zes paar kousen en een bak lauw water met een handdoek. Hij bracht het snel, waarna ze het jongentje mee naar achter nam. Daar deed ze haar handschoenen af, knielde en waste zijn voetjes, waarna ze die droogde. De bediende was intussen teruggekomen met de sokken. Ze nam een paar en trok die bij hem aan. Ze kocht een paar schoenen en gaf hem de rest van de sokken mee.

Toen het klaar was aaide ze hem over zijn hoofd en zei: "Nu voel je zeker een heel stuk beter, mijn kind?" Ze wilde vertrekken maar het verbaasde ventje pakte haar hand en keek haar recht aan. Toen vroeg hij: "Bent u de vrouw van God?"

"Een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen."

Lukas 10:33

273