Beroemde mensen over de Bijbel

Beroemde mensen over de Bijbel

'Het is onmogelijk om de wereld goed te regeren zonder God en de Bijbel.'
George Washington (1732-1799), eerste president van Amerika.

'Aan dat Boek dankt Engeland zijn suprematie.'
Koningin Victoria (1819-1901), Brits vorstin gedurende 64 jaar, de langste regeerperiode in de Britse geschiedenis.

'Ik geloof dat de Bijbel het beste geschenk van God aan de mens is. Al het goede van de Redder van de wereld komt door dit boek tot ons."
Abraham Lincoln (1809-1865), zestiende president van Amerika.

'Ik heb 95 van 's werelds grootste mannen van mijn tijd gekend, 87 van hen waren een volgeling van de Bijbel. De Bijbel draagt het kenmerk van authenticiteit en laat al zijn concurrenten mijlenver achter zich.' 
William Gladstone (1809-1898), Brits staatsman, was vier maal premier

De Bijbel is het anker van onze vrijheden."
Ulysses S. Grant (1822-1885), achttiende president van Amerika

'De Bijbel is niet slechts een boek maar een Levend Wezen, met een macht die al zijn tegenstanders overwint.'
Napoleon Bonaparte (1769-1821), keizer van Frankrijk.

'Het is onmogelijk om een volk dat de Bijbel leest, geestelijk of maatschappelijk te knechten. De beginselen van de Bijbel vormen het fundament van de menselijke vrijheid."
Horace Greeley (1811-1872), redacteur van een Amerikaanse krant.

'De Bijbel bevat meer betrouwbare tekenen van authenticiteit dan enig ongewijd geschrift."
Sir Isaac Newton (1642-1727), Engels natuurkundige, een van de grootste wetenschappers aller tijden.

'Het lijkt of alle menselijke ontdekkingen enkel gedaan worden om keer op keer de waarheden van de Heilige Schrift te bevestigen.'
Sir William Herschel (1738-1822), Engels astronoom. Hij deed talloze ontdekkingen aangaande de wetten van het heelal.

'De Bijbel is de waarachtigste uiting die ooit in letters voortkwam uit de ziel van de mens, en die, als een op goddelijke wijze geo- pend venster, elk mens een blik in de serene stilte van de eeuwig- heid en een glimp van zijn verre, langvergeten thuis biedt.'
Thomas Carlyle

'Alles wat mijn werk aan waarde bevat, is eenvoudig te danken aan het feit dat mijn moeder mij als kind dagelijks een gedeelte uit de Bijbel voorlas en me dagelijks een gedeelte uit mijn hoofd liet leren."
John Ruskin

'Het bestaan van de Bijbel, als een boek voor de mensen, is de grootste zegen die het menselijk ras ooit heeft gekend. Elke bagatellisering ervan is een misdaad tegen de mensheid.'
Immanuel Kant

'Het Nieuwe Testament is het allerbeste boek dat de wereld ooit gekend heeft of ooit zal kennen.'
Charles Dickens

273