De brandweerman geeft een kans, maar...

De brandweerman geeft een kans, maar...

Een vrouw zat vast gevangen op de hoogste verdieping van een brandend gebouw. Vlammen en rook maakten ontsnappen onmogelijk. Toen de brandweer kwam, klom één van de mannen op een ladder omhoog naar het venster waar de vrouw om hulp gilde. Hij strekte zijn handen uit om haar te redden. Toen ze echter naar beneden keek en de grote hoogte onder haar zag, raakte ze in paniek en trok ze zich terug in het gebouw. De brandweerman bedelde dat ze hem moest vertrouwen om gered te kunnen worden, maar ze liet zich niet meer zien. Door angst bleef ze buiten bereik van de brandweerman. Uiteindelijk werd het te gevaarlijk en moest ook hij noodgedwongen naar de grond terug. Met tranen in zijn ogen zei hij: "Ik deed alles wat ik kon om haar te redden, maar ze gaf me geen kans."

Zo vergaat het veel mensen op geestelijk gebied. Jezus verlangt ernaar om hen te redden en om hun zonden te vergeven, maar ze verzetten zich koppig tegen Zijn uitnodiging. Ze slaan Zijn reddingsaanbod af. Door te weigeren doen ze als de vrouw die omkwam in de vlammen, hoewel ze had kunnen ontsnappen. Vertrouw uzelf toe aan de Heere Jezus. Hij nodigt u uit om tot Hem te komen. Wees niet als degenen van wie Hij moet zeggen: "Ik deed alles wat Ik kon om hen te redden, maar ze gaven Me geen kans." Het geloof is de hand waarmee wij het geschenk van verlossing, uit de hand van God ontvangen.

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." Mattheüs 11:28

273