De doorgesneden waslijn

De doorgesneden waslijn

Van een pastoraal werker uit Berlijn heb ik het volgende verhaal gehoord.

Hij had de zorg voor een man die aan de drank verslaafd was. Zulke gebondenheden zijn, zoals u weet, afschuwelijk. Op zekere dag hoorde hij dat de man weer vreselijk veel had gedronken. Hij had alles kort en klein geslagen en zijn vrouw afgeranseld. Hij ging naar de man toe. Het was 's middags om vijf uur. De man zat in de woonkeuken een kopje koffie te drinken. Naast hem op z'n hurken zat zijn vijfjarig zoontje. De pastoraal werker groette hem vriendelijk en vroeg: 'Is het weer mis gegaan?' Daarop begon de man te knarsetanden en sprong op. Hij zei geen woord, ging naar een zijkamertje en kwam terug met een waslijn. En toen begon hij - zonder een woord te zeggen dat kleine jongetje op een stoel vast te binden. De pastoraal werker dacht: 'Wat gaat er nu gebeuren? Is hij nog steeds dronken?' Maar hij liet hem begaan. De man boeide de kleine jongen en knoopte het touw stevig vast. Daarop bulderde hij tegen zijn zoontje: 'Sta op!' Het kereltje begon te huilen en jammerde: 'Dat kan ik toch niet!' Toen wendde de drinker zich met een hartverscheurende gelaatsuitdrukking tot de pastoraal werker en zei: 'Nu ziet u het, hij kan niet opstaan! Zo vergaat het mij ook. Ik kan het niet!' Met schokkende schouders: 'Ik kan het niet!'

Daarop voelde de pastoraal werker in zijn zakken, haal- de er een zakmes uit en sneed de mooie, nieuwe waslijn door. Toen zei hij rustig tegen de jongen: 'Sta op!' En de jongen stond op. De pastoraal werker richtte zich tot de drinker: 'Nou, alsjeblieft!' 'Ja,' verklaarde deze, 'als je het touw doorsnijdt!' Daarop zei de pastoraal werker: 'Luister, er is lemand gekomen die onze knellende banden kan verbreken: Jezus!'

Talloze mensen kunnen getuigen dat Jezus, de Zoon van God, hen volkomen heeft bevrijd van allerlei valstrikken en banden! Een overweldigende waarheid: Er is bevrijding uit de macht van de duisternis!

Uit: Jezus onze bestemming, Wilhelm Busch 

273