De geur van Christus

De geur van Christus

Esteé Lauder, koningin van een groot Amerikaans parfumbedrijf, bezocht in haar beginjaren eens een grote afdelingswinkel en nam haar parfummonsters mee. De chef van die winkel weigerde echter haar merk te verkopen. Maar Esteé liet zich niet door de chef afschepen. Toen ze bij de uitgang van de winkel kwam, liet ze opzettelijk een flesje van haar heerlijkste parfums kapot vallen. Iedere vrouw die de winkel binnenkwam, wilde weten wat er zo lekker rook en elke man wilde op den duur voor zijn vrouw zo’n flesje parfum kopen. De chef was uiteindelijk wel genoodzaakt om de parfums van Esteé Lauder aan te schaffen. De geur van haar parfums was de enige reclame die Esteé nodig had gehad!

Het evangelie van Jezus Christus is een heerlijke geur voor mensen die het aannemen. Die geur kan het verschil zijn tussen leven en dood! Ook jij moet die heerlijke geur van het evangelie verspreiden, zodat de mensen om je heen vragen zullen gaan stellen over de geur die jij verspreidt.

En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.
Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;
2 Korinthe: 14 -15

273