De hamer

Hij had den hamer in Zijn hand genomen.
Ik zag den slag, en kromp in angstig schromen.
God! sla de wanden van mijn hart niet in!
Hij zei: hoe zou Ik anders binnenkomen?

273