De handschoen

De handschoen

Ik heb een handschoen in mijn hand. Die handschoen kan uit zichzelf niets doen, maar als mijn hand erin zit, kan hij veel doen. Natuurlijk, het is niet de handschoen, maar mijn hand die erin zit die het doet. Zo zijn wij ook handschoenen. Het is de Heilige Geest in ons die de hand is, die het werk doet. Wij moeten plaats maken voor de hand, zodat iedere vinger gevuld wordt.

" Want God werkt in u...."
Filippenzen 2:13

273