De ideale voorganger voor de gemeente

De ideale voorganger voor de gemeente

Recentelijk zocht een bepaalde gemeente een goede voorganger. Ze vonden slechts één persoon geschikt voor deze functie. Uit onderstaande notities blijken hun bevindingen over de overwogen kandidaten.

NOACH: heeft 120 jaar predikervaring, maar geen bekeerlingen.

MOZES: stottert; vroegere gemeente meldt dat hij gauw uit zijn slof schiet om onbenullige zaken.

ABRAHAM: vertrok naar Egypte toen het moeilijk werd. Schijnt daar problemen met de autoriteiten gekregen te hebben waar hij zich met leugens uit probeerde te redden.

DAVID: houdt er een onaanvaardbare moraal op na: was misschien in aanmerking gekomen voor de functie van muziekleider, als hij niet in zonde was gevallen.

SALOMO: reputatie voor wijsheid, brengt het alleen niet in de praktijk.

ELIA: tegenstrijdig figuur; staat erom bekend niet stressbestendig te zijn.

HOSEA: zijn huis is een janboel; hij is gescheiden en hertrouwd met een prostituee.

JEREMIA: te emotioneel; onruststoker; volgens sommigen een onmogelijke lastpost.

AMOS: geen training; alleen geschikt als vijgenplukker.

JOHANNES: noemt zichzelf Baptist, maar heeft geen tact en loopt erbij als een zwerver. Heeft moeite met "eten wat de pot schaft" in een gemeente.

PETRUS: erg opvliegend karakter; is erop betrapt dat hij ontkende Christus te kennen.

PAULUS: zijn brieven zijn tactloos, te ruw; hij ziet er niet uit en preekt veel te lang.

TIMOTHEÜS: is veelbelovend, maar helaas veel te jong.

JEZUS: beledigt met zijn preken menig kerklid, vooral bijbelleraars; te controversieel; beledigde zelfs de commissie met zijn kritische vragen.

JUDAS: praktisch, gemakkelijk mee samen te werken, kan goed met geld omgaan, zorgt voor de armen.

DE COMMISSIE HEEFT BESLOTEN DAT JUDAS DE GESCHIKTE PERSOON IS VOOR HAAR GEMEENTE!

Kijken wij ook zo naar de Gemeente?

Laat bovenstaande een les voor u zijn!

273