De Kapper - God bestaat niet

De Kapper - God bestaat niet

Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Hij had een goed gesprek met de man die hem hielp. Ze spraken over verschillende onderwerpen. Onverwachts kwam het onderwerp bij God terecht. De kapper zegt: "Kijk man, ik geloof gewoon niet dat er een God bestaat, zoals u zegt." "Waarom zegt u dat?" vroeg de klant. "Wel eenvoudig, je hoeft de straat maar op te gaan en dan zie je al dat God niet bestaat. Vertel mij wat, als Hij bestond, zouden er toch niet zoveel zieke mensen en verlaten kinderen bestaan? Als God bestond, was er niet zoveel pijn en lijden geweest. Ik kan me niet indenken dat een liefdevolle God zulke dingen toelaat." De klant bleef maar stil en dacht wat na. Hij had geen behoefte om in discussie te gaan. De kapper was klaar en de klant vertrok. Toen hij buiten de winkel kwam, liep daar juist een man op straat met lang verwaarloosd haar en een grote baard. Zo te zien was het erg lang geleden dat zijn haar geknipt was, zo onverzorgd zag hij eruit. De klant kwam terug in de kapperszaak en zei tegen de barbier: "Weet je wat? Kappers bestaan niet." "Hoe kun je dat nu zeggen?" vroeg de kapper. "Ik ben toch kapper, hier zit ik dan." "Nee," sprak de klant. "Ze bestaan niet, want als dat waar was zouden er toch geen mensen zijn met zulk lang en onverzorgd haar, zoals de man die daar zojuist op straat liep. "Nee, kappers bestaan wel en ik wil ze best wel helpen, maar het probleem is dat ze niet naar me toe willen komen." "Precies!" bevestigde de klant, "daar gaat het nu juist om. God bestaat wel, maar wat er gebeurt, is dat de mensen niet naar Hem toe willen komen en niet naar Hem zoeken. Daarom is er zoveel pijn en ellende in de wereld."

"Ik ben het Brood des levens. Die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten – en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." Johannes 6:35-37

273