De kracht van de Heilige Geest maakt het verschil

De kracht van de Heilige Geest maakt het verschil

In zijn beginjaren was Moody een keiharde werker; hij had een geweldig verlangen om iets te doen, maar hij bezat geen echte kracht. Hij werkte vooral in de kracht van het vlees. Maar er waren twee ootmoedige methodistische vrouwen die altijd naar zijn bijeenkomsten in de YMCA (Young Men's Christian Association) kwamen. De ene vrouw was 'tante Cook', de andere heette 'mevrouw Snow'. Na afloop van de dienst kwamen deze twee vrouwen altijd naar Moody toe en zeiden dan: 'We bidden voor u.' Op het laatst raakte Moody wat geïrriteerd. Op een avond zei hij tegen hen: 'Waarom bidden jullie voor me? Waarom bidden jullie niet voor de mensen die nog niet gered zijn?' Ze antwoordden: 'We bidden dat de kracht over u mag komen.'

Niet lang daarna liep hij, op weg naar Engeland, door Wall Street in New York. En middenin de drukte en het gewoel van die stad werd het gebed verhoord: terwijl hij daar liep, viel de kracht van God op hem. Hij vertrok in de kracht van de Heilige Geest. Eenmaal in Londen, deed de kracht van God in Noord-Londen machtige werken door hem heen. Er werden honderden mensen toegevoegd aan de kerken.

Vanaf dat moment werkte God krachtig door Moody heen. Waar eerst twintig of dertig mensen waren ingegaan op zijn boodschap, reageerden nu tien keer zoveel mensen. De kracht van de Heilige Geest maakte Moody's boodschap "aantrekkelijk". 

273