De lessen van de ganzen

De lessen van de ganzen

De volgende herfst, wanneer je ganzen ziet vliegen Die naar het zuiden reizen om de winter te ontvluchten – vliegend in een V-formatie – Zou je dan niet willen weten waarom ze vliegen zoals ze vliegen?

Les 1: Wanneer een vogel met zijn vleugels slaat, ontstaat er een opwaartse luchtstroom Voor de vogel die direct achter hem vliegt. Door in een V-formatie te vliegen neemt het vliegvermogen van de gehele groep Met zeventig procent toe in vergelijking met wanneer iedere vogel afzonderlijk zou vliegen.

Zo kunnen mensen die een gemeenschappelijke weg volgen En gemeenschapszin bezitten hun doel sneller en makkelijker bereiken Omdat ze varen op het vertrouwen dat ze in elkaar hebben.

Les 2: Indien een gans uit de formatie valt, voelt hij plotseling de luchtweerstand En een tegenkracht doordat hij het alleen wilde proberen... En vlug gaat hij terug in de formatie om van de opwaartse kracht Van de vogel vóór hem te kunnen profiteren.

Les 3: Wanneer de gans die aan kop vliegt moe wordt, Zal hij naar een andere plaats in de formatie gaan En een andere gans zal zijn plaats innemen. Als mensen net zo veel verstand hadden als de ganzen, Zouden zij beseffen dat hun succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, Om de beurt de moeilijke taken verrichten en het leiderschap delen.

Les 4: Bovendien: de achterste ganzen gakken om zo de ganzen die voor ze vliegen Aan te sporen hun snelheid te bewaren. Het is belangrijk dat ons gakken van achteren "bemoedigend" is. Anders is het alleen maar gesnater.

Les 5: Ten slotte... wanneer een gans ziek wordt of gewond raakt door geweerschoten En hij hierdoor uit de formatie valt, dan zullen twee andere ganzen ook uit de formatie gaan En hem naar de grond volgen om hem te helpen en te beschermen. Ze zullen bij hem blijven, totdat hij weer in staat is te vliegen Of totdat hij is gestorven. Alleen dan zullen ze opstijgen Of met een andere formatie meevliegen om zo hun eigen groep te kunnen inhalen.

Laten wij ook bereid zijn om offers te brengen, zodat wij zulke vrienden waard zijn Als wij door een moeilijke tijd gaan.

Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, Vraag de vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen. Of spreek tot de aarde, ze zal je onderrichten, Het wordt je verteld door de vissen van de zee. Wie weet van al deze dingen niet: De HEER heeft ze tot stand gebracht. Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, In zijn macht de adem van het menselijk geslacht. Job 12: 7-10v

273