De oude monnik

De oude monnik

Er was een oude monnik, die ieder jaar op kerstavond een kerslied zong. Zijn stem was niet mooi, maar hij had de Heer lief en hij zong met zijn hele hart. Op een dag zei de abt van het klooster: "Het spijt me, broeder, maar wij hebben nu een monnik met een prachtige stem...hij zal dit jaar op kerstavond zingen." En die man zong zo prachtig dat iedereen vol lof was. Maar die nacht kwam er een engel bij de abt en zei: "Waarom werd er vanavond niet gezongen?" De abt antwoordde: "Er is prachtig gezongen." Maar de engel zei verdrietig: "Wij hebben het in de hemel niet gehoord."

Weet u, de oude monnik kende de Heer persoonlijk, maar de jonge man zong voor zijn eigen eer, niet tot eer van de Heer.

"...wat gij ook doet, doet het alles ter ere Gods."

1 Corinthiƫrs 10:31

273