De sollicitatiebrief van Paulus

De sollicitatiebrief van Paulus

Het is al enige jaren geleden dat een ouderling van de Hervormde Gemeente van Scheveningen in de vergadering van de Kerkenraad onderstaande sollicitatie voor de vacante post van predikant voorlas...

Geachte Kerkenraad,

Aangezien ik vernomen heb dat er een vacature is in uw gemeente, ben ik zo vrij naar deze open plaats te solliciteren.

Ik heb heel wat eigenschappen die u, naar ik meen, zult waarderen. Ik kan met kracht en klem verkondigen dat de mens zich met God moet laten verzoenen (2 Korinthe 5:20), dat de mens alleen rechtvaardig wordt door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus (Romeinen 5:1) en dat de mens zich moet bekeren en afkeren van de zonde (Handelingen 17:30). 

Ik heb ook menig succes als auteur gehad;

Sommige zeggen dat ik goed kan organiseren;

In de meeste plaatsen waar ik geweest ben, heb ik een leidende rol gespeeld. Maar er zijn altijd wel mensen die enige dingen tegen mij hebben;

Ik ben boven de vijftig;

Ik heb nooit in enige plaats langer gepreekt dan drie of vier jaar achter elkaar. Sommige standplaatsen heb ik moeten verlaten, nadat door mijn werk onenigheden en opstootjes waren voortgekomen;

Ook moet ik toegeven dat ik drie of vier keer in de gevangenis heb gezeten. Maar dat was niet door mijn schuld;

Mijn gezondheid is niet best, hoewel ik nog een heleboel verzetten kan. Ik heb in mijn oude vak moeten werken om er iets bij te verdienen om rond te komen;

De gemeenten waar ik gewerkt heb waren heel klein, ofschoon ze wel in grote steden gelegen waren;

Ik heb niet al te best kunnen opschieten met de kerkelijke kopstukken in verschillende steden waar ik heb gepredikt;

Zelfs hebben sommigen van hen mij bedreigd en voor de rechter gedaagd. En wat nog erger was, ze hebben mij lichamelijk letsel toegebracht;

Ik kan administratief slecht uit de weg;

Men weet van mij dat ik vergeet wie ik gedoopt heb.

Toch hoop ik dat u mij kunt gebruiken. Ik zal mijn uiterste best doen, als ik zou moeten werken met mijn handen voor mijn verdienste.

Hartelijke groeten.
De apostel Paulus

 

De proef voor de kerkenraad:

Na de voorlezing deelde de kerkenraad mee dat deze kandidaat volkomen ongeschikt was. Ze toonden zich volgens de Scheveningse Kerkbode zelfs gepikeerd dat de brief was voorgelezen.

A. Een man die ziekelijk was en twist veroorzaakte;

B. Een man die lastig en verstrooid was;

C. Een man die de gevangenis te goed van binnen kende;

Nee, dat was niets voor hen. 

273