De strijd aanbinden met reuzen

De strijd aanbinden met reuzen

Goliath was een reus. Hij was bijna 3 meter lang, een kampioen. Hij droeg een zwaar harnas, stond daar te schreeuwen en daagde het volk van God uit (Lees 1 Samuel 17:1-11). Er zijn niet alleen fysieke reuzen, maar ook metaforische. Een 'reus' is een groot, schijnbaar onoverkomelijk probleem.

'Reuzen' op persoonlijk niveau zijn reusachtige persoonlijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, huwelijk, gezin, relaties of gebrek daaraan, werk of werkloosheid, andere problemen op het werk, maar ook zonde, verleiding, verslaving, angst, eenzaamheid, moedeloosheid en schulden.

'Reuzen' waarmee ons land zich geconfronteerd ziet zijn terrorisme, zinloos geweld, dak- en thuislozen, echtscheidingen, gezinsleven en samenleving, eenzaamheid, falende onderwijsinstellingen en de leegloop van de kerken. Daarom hebben we de reusachtige taak om te evangeliseren, de kerk nieuw leven in te blazen en onze samenleving te transformeren.

'Reuzen' op wereldniveau zijn bijvoorbeeld de extreme armoede waardoor elk dag duizenden kinderen sterven; ziekten die miljoenen levens eisen en waarvoor relatief eenvoudige geneesmiddelen beschikbaar zijn; gebrek aan goed primair onderwijs waardoor bijna 1 miljard mensen niet kunnen lezen en schrijven; gebrek aan schoon water dat opgeheven zou kunnen worden met het bedrag dat Europeanen ieder jaar aan ijs spenderen.

Je kunt op twee manieren reageren als je oog in oog staat met een reus. Je kunt zeggen: "Hij is zo groot, daar kan ik niets tegen beginnen." Maar je kunt ook zeggen: "Hij is zo groot, die kan ik niet missen."

273