De vis opeten, de graten opzij leggen

De vis opeten, de graten opzij leggen

Een dokter kwam eens in een boerengezin. De maaltijd was net afgelopen en de vader las een gedeelte uit de Bijbel voor. De dokter zei: “Wel, man, ik dacht dat jij nogal vooruitstrevend en verstandig was. Zit jij nu nog in dat verouderde boek te lezen? Daar begrijp je toch immers de helft niet van.”

De boer antwoordde: “Inderdaad, dokter, het is waar wat u zegt. Er zijn veel dingen die ik niet begrijp maar ik lees de Bijbel zoals ik vis eet.”  Daar begreep de dokter niets van.

De boer legde uit: “Kijk, als ik vis eet, leg ik de graten opzij en wat eetbaar is, dat gebruik ik. De dingen die ik niet begrijp in de Bijbel zijn de graten, die leg ik opzij, het andere eet ik op.”

Er zijn mensen die van alles hebben aan te merken op de Bijbel. Er staan volgens hen zo veel dingen in die zij niet begrijpen. Er staan zo veel tegenstrijdigheden in. Zulke mensen moesten het advies van deze boer maar eens opvolgen: De dingen die ze niet begrijpen opzij leggen; en de dingen die ze wel kunnen begrijpen op zich laten inwerken.

273