De waarde van een mens

De waarde van een mens

Een bekende spreker hield aan het begin van zijn seminar een biljet van vijftig omhoog.

Hij vroeg aan de tweehonderd deelnemers: 'Wie wil dit briefje van vijftig hebben?' Verschillende handen gingen omhoog. Hij zei 'Ik geef het aan een van jullie, maar ik wou eerst even dit doen." Hij verfrommelde het briefje. Toen vroeg hij: 'Wie wil het nog steeds?

De handen bleven omhoog.

'Oké, antwoordde hij, 'en als ik dit doe?' Hij liet het op de grond vallen en ging er met zijn voet op staan draaien. Hij raapte het op; het was nu helemaal verkreukeld en vies.

"Wie wil het nu nog steeds?' De handen gingen weer omhoog. Jullie hebben een heel waardevolle les geleerd, vrienden. Ondanks wat ik deed met het geld, wilden jullie het toch hebben omdat het niet in waarde afnam."

In ons leven vallen we vaak en worden we verkreukeld en door het vuil gehaald door de keuzes die we maken en door de omstandigheden. Dan voelen we ons waardeloos. Maar wat er ook gebeurd is of zal gebeuren, in Gods ogen verliest u nooit uw waarde. Of u nu vuil bent of schoon, verkreukeld of netjes gevouwen, voor Hem blijft u van onschatbare waarde.

Bron: Peper & Zout, J. John en Mark Sibbe 

273