De wereld anders bekeken

De wereld anders bekeken

Indien men de wereld vergelijkt

Met een dorp van 100 inwoners,

Rekening houdende met alle bestaande volkeren,

Dan zou dit dorp bestaan uit:

 

57 Aziaten

21 Europeanen

14 Amerikanen (Noord en Zuid)

8 Afrikanen

 

52 vrouwen - 48 mannen

70 niet-blanken - 30 blanken

70 niet-christenen - 30 christenen

89 hetero's - 11 homo's

 

6 personen zouden 59% van de totale wereldrijkdom bezitten

6 personen zouden de VS-nationaliteit hebben

80 zouden dakloos zijn

70 zouden analfabeet zijn

50 zouden afhankelijk zijn van iemand anders

1 zou sterven

2 zouden geboren worden

1 zou een computer hebben

1 zou een diploma hebben

 

Wanneer men de wereld op deze manier bekijkt

Wordt het duidelijk dat begrip, aanvaarding en studies noodzakelijk zijn.

 

Indien je deze morgen bent wakker geworden

En je bent niet ziek, dan ben je gelukkiger

Dan 1 miljoen mensen die in de komende dagen zullen sterven.

 

Indien je nooit oorlog, eenzaamheid, honger

Of het lijden van de gewonden hebt meegemaakt,

Dan ben je gelukkiger dan 500 miljoen mensen in de wereld.

 

Indien je naar de kerk kan gaan zonder je bedreigd te voelen,

Zonder gearresteerd te worden of zonder dat je gedood wordt,

Dan ben je gelukkiger dan 3 miljard mensen in de wereld.

 

Indien je eten in de koelkast hebt liggen, je gekleed bent,

Je een dak en een bed hebt, dan ben je rijker

Dan 75% van de inwoners van de wereld.

 

Indien je een bankrekening hebt, een beetje geld in je portefeuille

Of een beetje kleingeld in een doosje, dan hoor je bij de 8% rijkste mensen van de wereld.

 

Indien je dit kan lezen, dan ben je dubbel gezegend, want:

 

Iemand heeft aan jou gedacht

Je hoort niet bij de 2 miljard mensen die niet kunnen lezen.

En... je hebt een telefoon of pc of laptop!

 

Ooit heeft iemand gezegd:

 

Werk - alsof je geen geld nodig hebt,

Dans - alsof niemand naar je kijkt,

Zing - alsof niemand naar je luistert,

Heb lief - alsof niemand je ooit heeft gekwetst,

Leef - met het bovenstaande in je achterhoofd.

273