Een brief voor jou!

Een brief voor jou!

Mijn kind, Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je Psalm 139:1 Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Psalm 139:2 Alles wat je doet is bij mij bekend Psalm 139:3 Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld Matthéüs 10:29-31 Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld Genesis 1:27 In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan Handelingen 17:28 Je bent uit Mij voortgekomen Handelingen 17:28 Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Jeremia 1:5 Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit Efeziërs 1:4 Je bent geen vergissing Psalm 139:15 Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek Psalm 139:16 Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven Handelingen 17:26 Je bent prachtig gemaakt Psalm 139:14 Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Psalm 139:13 Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Psalm 71:6 Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen Joh. 8:41- 4 Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde 1 Johannes 4:16 Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde 1 Johannes 3:1 Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent 1 Johannes 3:1 Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Matthéüs 7:11 Want Ik ben de perfecte Vader Matthéüs 5:48 Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand Jacobus 1:17 Ik geef je wat je nodig hebt Matthéüs 6:31-33 Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Jeremia 29:11 Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Jeremia 31:3 Ik denk ontelbaar veel aan je Psalm 139:17-18 En Ik zing een lied van blijdschap over je Zefanja 3:17 Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen Jeremia 32:40 Want je bent Mijn kostbare bezit Exodus 19:5 Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen Jeremia 32:41 En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Jeremia 33:3 Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Deuteronomium 4:29 Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Psalm 37:4 Want Ik heb die verlangens in je gelegd Filippenzen 2:13 Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Efeziërs 3:20 Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt 2 Thessalonicenzen 2:16-17 En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet 2 Corinthiërs 1:3-4 Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Psalm 34:19 Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen Jesaja 40:11 Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen Openbaring 21:3-4 En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen Openbaring 21:3-4 Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus Johannes 17:23 Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Johannes 17:26 Hij is het exacte evenbeeld van Mij Hebreeën 1:3 Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta Romeinen 8:31 En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk 2 Corinthiërs 5:18-19 Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen 2 Corinthiërs 5:18-19 Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou 1 Johannes 4:10 Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen Rom. 8:31-32 Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook 1 Johannes 2:23 En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Romeinen 8:38-39 Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Lucas 15:7 Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven Efeziërs 3:14-15 Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? Johannes 1:12-13 Ik wacht op je Lucas 15:11-32 Je Vader Almachtig God
273