Een brief voor jou!

Een brief voor jou!

Mijn kind,

 

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je (Psalm 139:1).

 

Ik weet wanneer je zit en wanneer je weer opstaat (Psalm 139:2).

 

Alles wat je doet is bij mij bekend (Psalm 139:3).

 

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld (Matteüs 10:29-31).

 

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld (Genesis 1:27).

 

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan (Handelingen 17:28).

 

Je bent uit Mij voortgekomen (Handelingen 17:28).

 

Voordat je verwekt werd, kende Ik je al (Jeremia 1:5).

 

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit (Efeziërs 1:4).

 

Je bent geen vergissing (Psalm 139:15).

 

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek (Psalm 139:16).

 

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven (Handelingen 17:26).

 

Je bent prachtig gemaakt (Psalm 139:14).

 

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139:13).

 

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd (Psalm 71:6).

 

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen (Joh. 8:41- 4).

 

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde (1 Johannes 4:16).

 

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde (1 Johannes 3:1).

 

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent (1 Johannes 3:1).

 

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen (Matteüs 7:11).

 

Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5:48).

 

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand (Jakobus 1:17).

 

Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6:31-33).

 

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest (Jeremia 29:11).

 

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde (Jeremia 31:3).

 

Ik denk ontelbaar veel aan je (Psalm 139:17-18).

 

En Ik zing een lied van blijdschap over je (Zefanja 3:17).

 

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32:40).

 

Want je bent Mijn kostbare bezit (Exodus 19:5).

 

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik ernaar om je te bevestigen (Jeremia 32:41).

 

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien (Jeremia 33:3).

 

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden (Deuteronomium 4:29).

 

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven (Psalm 37:4).

 

Want Ik heb die verlangens in je gelegd (Filippenzen 2:13).

 

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen (Efeziërs 3:20).

 

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt (2 Thessalonicenzen 2:16-17).

 

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet (2 Korinthiërs 1:3-4).

 

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je (Psalm 34:19).

 

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen (Jesaja 40:11).

 

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen (Openbaring 21:3-4).

 

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen (Openbaring 21:3-4).

 

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus (Johannes 17:23).

 

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien (Johannes 17:26).

 

Hij is het exacte evenbeeld van Mij (Hebreeën 1:3).

 

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta (Romeinen 8:31).

 

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk (2 Korinthiërs 5:18-19).

 

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen (2 Korinthiërs 5:18-19).

 

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou (1 Johannes 4:10).

 

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen (Romeinen 8:31-32).

 

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook (1 Johannes 2:23).

 

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde (Romeinen 8:38-39).

 

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt (Lucas 15:7).

 

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven (Efeziërs 3:14-15).

 

Mijn vraag is: Wil je Mijn kind zijn? (Johannes 1:12-13).

 

Ik wacht op je (Lucas 15:11-32).

 

Je Vader, Almachtig God.

273