Een klein gebed

Een klein gebed

Gebed:

Heere Jezus, Ik heb een groot probleem

Dat probleem ben ik zelf

Antwoord: Och Kind,

Ik heb de oplossing

De oplossing ben IKZELF

273