Een klein gebed

Een klein gebed

Gebed: Heere Jezus, Ik heb een groot probleem Dat probleem ben ik zelf Antwoord: Och Kind, Ik heb de oplossing De oplossing ben IKZELF
273