Een stem uit de hemel

Een stem uit de hemel

eze anekdote is heel bekend en betreft het feit dat Spurgeon in St. Pauls Cathedral zou spreken. Daar hij nooit in die kerk op de preekstoel had gestaan en de akoestiek van het gebouw dus niet kende, besloot hij de koster te vragen of hij in de week de akoestiek mocht uitproberen.

Op een bepaalde dag stond Spurgeon in die kerk met als enige toehoorder de koster, die hem wat aanwijzingen zou geven. Met een flink stemgeluid riep Spurgeon de bekende woorden uit 1 Timotheus 1:15: “Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden”. Omdat hij, volgens de koster te hard sprak, herhaalde hij die woorden op wat zachtere toon, maar net een beetje te zacht. De koster gaf aan, dat hij er tussenin moest zitten en dus herhaalde Spurgeon voor de derde maal de woorden die het doel van de komst van Christus zo duidelijk vertolken. Daarna bedankte hij de koster en vertrok.

Jaren later werd Spurgeon bij een man geroepen die op zijn sterfbed lag. Er ontstond een geestelijk gesprek waarbij bleek dat de man een gelovige was. Toen Spurgeon hem vroeg hoe hij tot bekering gekomen was, vertelde de man dat dat gekomen was door een stem uit de hemel. De man vertelde daarop hoe hij jaren terug eens een reparatie aan het dak van de St. Pauls Cathedral moest verrichten en dat daar op eens een stem riep:’ Dit is een getrouw woord en aller aanneming waard dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken’.

‘En, zo zei hij’ die stem heb ik driemaal gehoord en dat heeft me niet meer losgelaten’.

273