Een vogelnest

Een vogelnest

Wegenbouwers waren bezig op het platteland, met de aanleg van een nieuwe hoofdweg. Alle bomen die voor dit doel in de weg stonden, moesten gaandeweg worden omgekapt. Een uitvoerder had gezien dat er in één van de bomen een vogelnest met kleintjes was, die nog niet konden vliegen. Daarom maakt hij een lint vast aan de boom en vertelde het personeel dat deze boom niet mocht worden omgezaagd. Enkele weken later kwam hij terug om weer naar de boom te kijken. Hij liet zich in de bak van een hoogwerker de lucht in hijsen, zodat hij goed zou kunnen kijken in het nest. De vogeltjes waren allen uitgevlogen. Het was duidelijk dat ze hadden leren vliegen. Nu gaf hij opdracht om de boom om te zagen. Toen de boom op de grond neersloeg, rolde het vogelnest over de grond en viel een gedeelte van het materiaal, wat de vogels voor de bouw van het nest hadden verzameld, uit elkaar. Er was een reep papier losgekomen die afkomstig was uit een zondagsschoolboekje. Op het papiertje stond geschreven: "Hij zorgt voor u" .

"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." 1 Petrus 5:7 "De rechtvaardige kent het leven van zijn beest." Spreuken 12:10 "Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve. Gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?" Mattheüs 6:26 "Wanneer voor uw aangezicht een vogelnest op de weg voorkomt, in enigen boom of op de aarde, met jongen of eieren, en de moeder zittende op de jongen of op de eieren, zo zult gij de moeder met de jongen niet nemen." Deuteronomium 22:6-7

273