Eenheid

Wat wij van buiten eenheid noemen is binnen dikwijls strijd 't Is werk van zwakke mensenhanden en daarom ijdelheid. De ware eenheid is te vinden waar mensen, één voor één, zich door 't geloof verbonden weten in Christus, daar alleen.
273