Eenheid

Wat wij van buiten eenheid noemen

is binnen dikwijls strijd.

't Is werk van zwakke mensenhanden

en daarom ijdelheid.

De ware eenheid is te vinden waar mensen,

één voor één, zich door 't geloof verbonden weten

in Christus, daar alleen.

273